Felt i PFU

Bloggkommentator stjal annens navn. Dagbladet.no ble felt.

Da Dagbladet.nos Stian Haraldsen i en blogg i slutten av desember omtalte hvordan en fotballspiller i Italia ble kritisert for hilsing med strak arm, benyttet en ukjent diskusjonsdeltaker anledningen til å kalle seg Bjørn Rossland.

Den virkelige Bjørn Rossland klaget på falsk bruk av navnet hans. Pressens faglige utvalg har drøftet klagen, og er kommet til at Rossland har rett. Dagbladet.no er dermed felt for brudd på god presseskikk.

Hele PFU-uttalelsen