Flere lag i 1. divisjon

Fotballtinget vedtok i dag forbundsstyrets forslag til ny serieordning. Det betyr en ytterligere spissing av seriepyramiden.

Eliteserien forblir uendret, mens 1. divisjon økes til 16 lag. I tredje nivå, 2. divisjon, reduseres bredden fra 96 til 56 lag fordelt på fire avdelinger a 14 lag.

Opp- og nedrykk mellom elite og 1. divisjon er som i dag, to lag direkte og ett via kvalifisering. De fire dårligste i 1. divisjon rykker ned, mens avdelingsvinnerne i 2. divisjon rykker opp. De tre dårligste i hver avdeling rykker ned i 3. divisjon.

Fjerde nivå, 3. divisjon, utvides fra 228 til 288 lag, en økning fra 19 til 24 avdelinger med 12 lag i hver. De 24 avdelingsvinnerne spiller kvalifisering om 12 plasser i 2. divisjon, etter regionvis loddtrekning.

Styrets forslag ble vedtatt med 189 stemmer blant de 244 delegatene. Overgangsordningen er overført til forbundsstyret for noen små justeringer.

(NTB)