TYDELIG TRENER:  Tom Nordlie kommer til Sandnes med fotballerfaring god nok. Få har jobbet i flere norske klubber enn ham. FOTO: Jo Straube / Dagbladet.
TYDELIG TRENER: Tom Nordlie kommer til Sandnes med fotballerfaring god nok. Få har jobbet i flere norske klubber enn ham. FOTO: Jo Straube / Dagbladet.Vis mer

Flink trener, dårlig løsning

Enda et meningsløst trenerbytte.

TOM NORDLIE er en faglig flink fotballtrener. I tillegg er han en artig kar, med kjappe formuleringer og morsomme innfall som ofte gir fotballklubben hans oppmerksomhet langt utenfor den faste sportsmenigheten.

Til sammen gjør disse egenskapene Tom til et attraktivt omreisende vikarbyrå for norske toppklubber med plutselige trenerbehov. I så måte er det nye fire måneders vikariatet i Sandnes ham vel unt og kan like gjerne gi overraskende gode resultater.

Men for fotballfolket i byen gjelder det fortsatt å huske en avgjørende mangel med sin nye arbeidstaker:

•• Han er et enkeltmannsforetak.

Det vil aldri gi noen varig suksess på fotballbanen hverken i Sandnes eller andre  steder.

ENKELTMANNSFORETAKET Tom Nordlie har i denne sammenhengen lite å gjøre med den overdrevne iveren og rastløsheten som tidligere har preget ham som fotballtrener. Der har Tom selv fortalt at han har endret seg; at all den ustoppelige arbeidsgleden ikke lenger kommer i så store porsjoner at det etter hvert blir for mye for omgivelsene.

Det er grunn til å tro ham på det. Den faglige etterutdanningen i alle de sosiale forholdene som over tid bestemmer resultatene i treneryrket, har i hvert fall vært omfattende:

•• Knapt noen norsk trener har så variert erfaring Norge rundt som Tom Nordlie.

Det gjør at Tom også er den første til å forstå at løsningen på poengkrisa i Sandnes Ulf ikke er ham selv i vikarrollen.

For å løse noe som helst av byens fotballproblem, gjelder det mest å erkjenne at Sandnes i virkeligheten ikke opplever noen sportslig krise. Pluss at lokal fotballutvikling bare er noe man kan gjøre sammen.

HISTORISK tilhører ikke denne byen norsk toppfotball. Sandnes Ulf har fortsatt en eim av 3.divisjon på Tippekupongen fra dengang klubben egentlig bare het Ulf. Akkurat det er ikke noe å skamme seg over. Heller ikke lysten på å overføre den jevne befolkningsveksten og det blomstrende lokale næringslivet til et kvalitetsymbol på fotballbanen. I så måte er klubbens nye posisjon naturlig; den representerer et lokalsamfunn med ressurser til å stabilisere seg blant Norges tjue, tredve beste fotballag.

Poenget er bare at denne gruppen i seg selv er stabil. Nettopp Sandnes Ulf er ett av svært få eksempler på utskiftninger i toppfotballen, og lagets opprykk kommer altså naturlig av regional by -og næringsutvikling. I så måte trenger lokalbefolkning ikke å bekymre seg:

•• Sandnes Ulf er med i den norske fotballeliten for å bli der.

Spørsmålet er bare hvordan dette best skal gjøres.

DER virket det som om klubbledelsen forlengst hadde funnet svaret. Sandnes Ulf med pedagogisk kloke Asle Andersen som trener, representerte den stabiliteten som er nødvendig for å hente mest ut av både spillergruppe og lokale ressurser. Underveis til Tippeligaen tålte klubben til og med et nedrykk fra 1.divisjon, bare for å komme sterkere tilbake. Seinere har Andersen vært personifiseringen av den engasjerte sjefen på sidelinja som får spillerne sine til å yte litt mer enn de egentlig har lyst til.

Det finnes andre måter å vinne fotballkamper på, og ledelsen i Sandnes Ulf må stå fritt til finne dem. Problemet her er ikke bytte av trener eller stil, men tidspunkt og forklaring. Eller som daglig leder Tom Rune Espedal sa til Stavanger Aftenblad:

- Investorene er opptatt av Sandnes og at Sandnes by skal ha et eliteserielag.

Det er et utsagn som på alle måter rimer dårlig med vekst i norsk klubbfotball.

HVOR riktig dette utsagnet er for prosessen i forkant av trenerbyttet, får klubbmedlemmene selv finne ut av. Etter hvert vil de uansett få merke at en investorstyrt drift av favorittklubben nesten pr. definisjon er det samme som en ustabil drift.

I tillegg er selve trenerskiftet i sesongen som regel et dårlig valg. Professor Jan Aarum Andersen presenterte for et par år siden en bred samlet studie av effekten på slike skifter i amerikansk og engelsk proff lagidrett mellom 1920 og 2 000. Studien gir lite håp om noen Nordlie-effekt, men peker i stedet på tre klare statistiske konsekvenser:

•• Å bytte trener i en pågående sesong er ikke gunstig.
•• Det er bedre å bytte trener mellom sesongene.
•• En ny trener fra egen klubb gir bedre resultater enn det å hente erstatteren utenfra.

Til sammen gir det et hint om at selv en flink trener kan være en dårlig løsning.

Esten O. Sæther er landslagstrener i futsal (innendørsfotball) og kommentator i Dagbladet.