Føler seg lurt av idretts-presidenten

Idrettspresident Karl-Arne Johannesen kritiseres nå for sin lukkede lederstil. Idrettskretsledere fra hele landet føler seg lurt og dårlig informert.

På gårsdagens Idrettssstyremøte ble hele innstillingen til Kvillum-utvalget utsatt for nye utredninger - i første omgang til styremøtet 4. april. Johannesen tar fortsatt sikte på å få saken vedtatt før sommerferien. Da må han jobbe hardt. Kritikken mot saksbehandlingen strømmer nå inn fra grasrotnivået.

Dagbladet ringte i går rundt til flere sentrale idrettskretsledere som krever hele Kvillum-rapporten utsatt til neste års Idrettsting. De er svært forundret over at de først gjennom media de siste dagene har fått vite at innstillingen legger opp til at toppidrettssjef Jarle Aambø ikke lenger skal rapportere til generalsekretær Inge Andersen, men direkte til Idrettsstyret.

-  Dette har vi ikke fått vite noe om. Dette er i praksis en todelig av norsk idrett i topp og bredde og er en prinsipiell sak som må behandles på Idrettstinget, sier kretsleder Svein Joar Myhr i Nord-Trøndelag.

Lukket forum

Hans kollega Jostein O. Mo i Møre og Romsdal er slett ikke overrasket over det han oppfatter som mangel på informasjon i saken.

-  Idrettsstyret er et mer lukket forum enn noen gang før. Åpenhet finnes ikke i det hele tatt. Idrettspresidenten vil styre alt på egen hånd. Vi vet ikke hva som står på sakskartet og protokollene kommer først fire-fem uker etter møtene, sier han.

Kretsleder Magnhild Egge i Hordaland sier det slik:

-  Denne saken er behandlet helt bak mål. De kan ikke gjøre som de vil der inne og overkjøre idretten. Lovverket ligger i bånn og demokratiske spilleregler må følges. Denne saken må på Tinget. Ellers blir det ikke levelig i norsk idrett, sier hun.

Først på ledermøtet

Leder Rolf Nyhus i Oslo Idrettskrets er like klar:

-  Generalsekretæren skal være idrettens øverste administrative enhet. Dette er en prinsippsak som i første omgang må behandles på ledermøtet i mai og eventuelt på nytt på Tinget neste år. Det er ingen grunn til å gjøre den nye modellen til en hastesak, sier han.

Leder Roar Linaker i Troms Idrettskrets mener norsk idrett nå polariseres bekymringsverdig.

-  Jeg følger både Myhr og Nyhus i denne saken. Dette er et sakskompleks som er altfor prinsipielt viktig til å avgjøre utenfor Tinget. Hele idretts-Norge opplever nå en polarisering mellom topp og bredde og mellom særforbund og idrettskretser. Men slik jeg ser det er ikke toppidretten tjent med å fjerne seg fra bredden.

KRITISERES: Flere sentrale idrettskretsledere kritiserer nå idrettspresident Karl-Arne Johannesen for lederstilen.