For gamle dommere

I en rapport til Norges Skidommerlaug slår Torbjørn Yggeseth fast at det er altfor mange ukvalifiserte FIS-dommere.

Dette kommer fram i en rapport til skidommerlauget angående årets Sommer Grand Prix. Yggeseth mener også at det er altfor mange dommere som nærmer seg 60 år, og stiller seg kritisk til at det ikke foreligger noen krav om synsprøver og legeattester. Han er også fornøyd med sommerens prøveprosjekt som gikk ut på å droppe stildømmingen. Det kan bli aktuelt også under neste års sommerrenn.