Forbundet helt uvitende om NHL

Ishockeypresident Bjørn Ruud visste ingen ting om VIFs nordiske planer før han ble konfrontert med Dagbladets artikkel i går. Men han ser farene ved at Norges mest populære lag finner seg motstandere utenfor landegrensene.

- Vi vet ingen ting om hva Nordic Hockey League konkret går ut på, og hvilke følger det eventuelt vil få for norsk ishockey, sier Ishockeypresident Ruud.

Han er naturlig nok mest opptatt av at den hjemlige hockeyen ikke blir skadelidende.

- Vi har vår egen serie og ønsker at den skal være så god som mulig. Da er det naturligvis ikke positivt at en toppklubb som Vålerenga flagger ut. Dessuten er vi opptatt av at landslaget kan benytte seg av de beste, norske spillerne. Det har vi kontroll over i vår egen serie, men det er ikke sikkert vi vil kunne disponere NHL-spillere like fritt.

- Erfaringene fra tysk hockey viser at det kan være problematisk, sier Ruud.

Ishockeyforbundet vil nå se nærmere på planene for en nordisk proffliga og forsøke å hindre at de havner utenfor vantet når NHL utformes.
- NHL er ikke nødvendigvis bare negativt for norsk hockey, og foreløpig velger jeg å tro på et samarbeid. Men hvis vi ikke får innflytelse, må vi undersøke hvilke sanksjonsmuligheter vi har.

- Det kan dreie seg om Vålerengas bruk av arenaer eller om spillerlisenser.

- Vålerenga er en klubb med stor breddeaktivitet. Vi må hindre at inntektene fra kakelotterier blant de aldersbestemte lagene forsvinner inn på en børs i Sverige.