Forbundsstyret er enige om hva som skjedde på møtet som førte til Drillo-sparkingen

Godkjente protokollen på dagens styremøte.

ENIGE OM HVA SOM FØRTE TIL DETTE: Forbundsstyret i Norges Fotballforbund har enstemmig godkjent protokollen fra forrige styremøte. Det var på det møtet (i september) det ble bestemt at Per-Mathias Høgmo skulle erstatte Egil Olsen som landslagssjef. F.v. generalsekretær Kjetil Siem i Norges Fotballforbund, landslagssjef Per-Mathias Høgmo, fotballpresident Yngve Hallén og tidligere landslagssjef Egil Olsen. Foto: Erlend Aas / NTB Scanpix
ENIGE OM HVA SOM FØRTE TIL DETTE: Forbundsstyret i Norges Fotballforbund har enstemmig godkjent protokollen fra forrige styremøte. Det var på det møtet (i september) det ble bestemt at Per-Mathias Høgmo skulle erstatte Egil Olsen som landslagssjef. F.v. generalsekretær Kjetil Siem i Norges Fotballforbund, landslagssjef Per-Mathias Høgmo, fotballpresident Yngve Hallén og tidligere landslagssjef Egil Olsen. Foto: Erlend Aas / NTB ScanpixVis mer

(Dagbladet): I dag har forbundsstyret i Norges Fotballforbund hatt styremøte, og første punkt på agendaen var godkjenning av protokollen fra det forrige møtet, som ble avholdt torsdag 26. september.

Vanligvis er godkjenning av protokollen en formalitet, men denne gangen var det spenning knyttet til hvorvidt alle åtte styremedlemmene kom til å være enige i det som ble vedtatt rundt Egil Olsens avgang fra landslagssjef.

Krevde «omforent løsning» Om de ikke var det ved inngangen til møtet, ble de det i hvert fall til slutt:

Et enstemmig forbundsstyre ble i ettermiddag enige om at følgende skjedde på forrige møte:

«Styret diskuterte den sportslige situasjonen for A-herrer.
 
Forbundsstyret var kjent med at Egil Olsen var langt nede etter Sveits-kampen og ga uttrykk for manglende energi og krefter. Resultatene i 2013 har heller ikke vært gode.
 
Det ble diskutert om ny landslagssjef skal ta over hovedansvaret også for de to siste kampene og eventuelt to play-off kamper.
 
Forbundsstyret var enig i at det kunne være en god løsning at ny landslagssjef overtok ledelsen av laget fra dette tidspunkt. Dette forutsetter dialog med og aksept fra Egil Olsen.
 
Forbundsstyret ser dette som en god løsning dersom Høgmo kan frigis i Djurgården til disse kampene, og at dette er en løsning Egil Olsen kan akseptere.
 
Forbundsstyret understreket at en slik eventuell endring ikke vil rokke ved den betydningen Egil Olsen har hatt for norsk fotball over mange år, inkludert som A-landslagstrener.
 
Presidenten informerte forbundsstyret om at Per-Mathias Høgmo er i posisjon til å ta over, men Per-Mathias forutsetter en aksept fra nåværende A-landslagstrener.
 
Vedtak:
 
Fotballpresident og generalsekretær gis mandat til å ta dialogen med dagens A-landslagstrener. Hvis Egil Olsen aksepterer å fratre sin stilling kan Per-Mathias overta umiddelbart. Dette krever en omforent løsning mellom NFF og nåværende A-landslagstrener.»

Neppe siste ord Vedtaket må regnes som et stort steg i retning av å legge hele konflikten bak seg, men seinest i dag ble det klart å Drillo har hyret inn en advokat for å se på saken.

Det spørs derfor om siste ord er sagt i saken.