Forlik mellom Bryne og InterClub

Bryne og InterClub unngår å møtes i lagmannsretten. Partene er blitt enige om forlik i pengestriden etter Alf-Inge Hålands overgang til Nottingham.

Det skriver Stavanger Aftenblad. Håland ble proff i den engelske klubben 1. januar 1994, og dermed er en årelang strid over. Formann Svein Bergstad i Bryne vil ikke røpe noe om innholdet i forliket, men Håland er lettet.

- For min del ville det vært forferdelig ødeleggende å måtte møte i retten i Norge midt i den engelske sesongen. Jeg har det vanskelig nok med å komme på laget i Leeds akkurat nå, sier Håland.

Bryne fikk 150 000 pund (ca. 1,8 millioner kroner). Ved spilte 100 A-kamper skulle klubben ha ytterligere 50 000 pund. Ifølge en avtale mellom InterClub og Bryne, skulle alt utover dette gå til InterClub og i neste omgang Håland.

Avtalen fikk en ramme på vel 750 000 pund, inkludert prosenter av videresalget av Håland til Leeds sommeren 1997. Bryne trakk etter en tid avtalen med InterClub i tvil, og det førte til søksmål mot klubben. I Jæren herredsrett vant Bryne, men saken ble anket av InterClub og skulle kommet opp for lagmannsretten 23. august.

(NTB)