Forpliktelse til opera

  • «Har du tatt fanden på ryggen, får du bær'n fram.» Slik heter det i en folkelig aforisme om inngåtte forpliktelser. Slik føler vi at Stortinget og ganske særlig Arbeiderpartiet nå bør tenke rundt opera i Bjørvika. Partiet sto beinhardt på at der skal operaen ligge, uansett hvor dyrt, vanskelig eller upraktisk det kunne komme til å bli.

Allerede nå - ett år etter stortingsvedtaket - og før så mye som en drill er satt ned i asfalten, dukker det opp bange anelser om budsjettsprekk.

  • I kommende uke vil vinneren i arkitektkonkurransen foreligge. Juryens formann Leif Terje Løddesøl har allerede flagget at Statsbyggs estimat på 1,8 milliarder ikke er nok til en staselig opera. Anne Enger Lahnstein har åpnet for at Stortinget kan diskutere finansiering av opera en gang til dersom pengene ikke rekker. Vi synes at man her må ta konsekvensen av sitt valg, uten at det dermed skal åpnes for at overskridelser er normalt eller uunngåelig.
  • En avgjørende faktor for den nye operaen er at trafikken i Bjørvika blir lagt i tunnel. Stortingsflertallet har forutsatt at en slik kostbar senketunnel skal stå klar samtidig med operabygget. Nå har samferdselsminister Terje Moe Gustavsen sådd betydelig tvil om tunnelen vil stå ferdig sammen med operaen i 2008. Ministeren sier at tunnelen «ikke nødvendigvis framstår som et høyt prioritert prosjekt» og medgir at den er mer knyttet til operabyggingen enn til planlagt byutvikling i området.
  • Vi vil bare minne statsråd Moe Gustavsen på hva hans nåværende regjeringskollega Karl Eirik Schjøtt-Pedersen uttalte som nestleder i samferdselskomiteen. Da sa den nåværende finansminister at Bjørvika-tunnelen ikke ville koste staten en eneste veikrone ekstra, og en slik utbygging skulle finne sted uavhengig av hvor operaen ble lagt.
  • Nå skal Arbeiderpartiet gjennomføre det de sa i opposisjonstida. Det burde gi et godt grunnlag for en samtale mellom statsrådene Schjøtt-Pedersen og Moe Gustavsen om hvilke forpliktelser som følger med «å ta fanden på ryggen».