Forsikringsopprør blant RBK-spillere

Toppidrettsutøverne i Norge betaler 12 ganger normal pris for sin kollektive fondsforsikring i Vital. Halvparten av medlemmene vil nå innhente andre tilbud.

Flere NISO-medlemmer mener Vital-avtalen er for dyr og dårlig, skriver Dagens Næringsliv. Avtalen er forhandlet fram av NISO i samarbeid med Avant Assuranse. Fotballspillerne i Rosenborg, som utgjør tyngden i forsikringsordningen, er minst fornøyd.

- Vi betaler en provisjon på fire prosent av innskutt beløp i ordningen, sier Christer Basma og legger til at han synes det er for mye.

- Medlemmene i NISO har bare ett eneste tilbud om en kollektiv ordning, derfor må vi vurdere å få en konkurrent på banen. Men vi skal også tenke på andre medlemmer som er med på ordningen, en ordning som i utgangspunktet er positiv, sier Basma.

- Jeg synes ordningen er dyr i forhold til volumet, sier fagansvarlig for innskuddspensjoner, Geir Ims, i selskapet Aon Grieg. Han baserer sine uttalelser på tallene dagens Næringsliv presenterer.

- Vi etablerer en pris på en forsikringsordning ut ifra hva vi forventer av innskudd og deltakelse. NISOs ordning har vart et år, og skal snart reforhandles, sier Thomas Skålnes i Vital.

- Jeg kommenterer ikke enkeltsaker, men generelt betyr en prising som dette at vi ikke har så høye ambisjoner med ordningen, sier Skålnes.

Per i dag er 33 millioner fondsforsikringskroner innbetalt til Vital fra NISOs medlemmer.

(NTB)