Forskjellsbehandlet

Boksekometen Ivan Demidovic (26) og kameraten Sergej Ivanov (25) søkte om asyl i Norge på nøyaktig samme grunnlag. Ivanov får bli i landet. Norgesmester Demidovic skal sendes hjem til Hviterussland.

I går skrev Dagbladet at Norges fremste boksehåp til Athen-OL i 2004, hviterusseren Ivan Demidovic, har fått avslag på asylsøknaden og skal kastes ut av landet. Demidovic er norgesmester av året og har representert Norge med bravur i et internasjonalt boksestevne.

- Overgrep

Demidovic og romkameraten på asylmottaket i Vestby, Sergej Ivanov, kom samtidig til landet i oktober i fjor. Begge søkte om asyl fordi de skal ha blitt utsatt for overgrep fra hjemlige myndigheter på grunn av sine medlemskap i BNF (Den hviterussiske folkefronten), det største opposisjonspartiet i Hviterussland.

I første instans fikk begge avslag på sine søknader om asyl. Bare Ivanov fikk prøve saken sin for utlendingsnemnda i nemndsmøte og nådde fram med sin anke.

- Urettferdig

- Sakene deres er veldig like. I asylavhør oppga de nærmest identiske forklaringer på hvorfor de ikke kan bli i Hviterussland, sier advokat Edmund Nygård, som bistår begge hviterusserne.

Utlendingsnemnda i nemndsmøte er en ny ordning av året. Det fungerer som en liten domstol. Nemnda består av en fagmann som er leder og to lekfolk. Hvilke asylsaker som kommer opp for nemnda avgjøres på skjønn. Advokat Nygård mener dette er urettferdig.

- Regelverket bør være slik at alle asylavslag som ankes kommer opp for utlendingsnemnda i møte. Det har vist seg at det humane aspektet har kommet mer til syne med lekfolkene i nemnda, sier advokaten, som nå har tatt affære.

- Nå har jeg sendt en omgjøringsbegjæring på vegne av Ivan Demidovic. Når jeg har fått påvist hvor like saker Ivanov og Demidovic har, tror jeg muligheten er til stede for at Demidovic også skal få prøve sin sak for utlendingsnemnda i møte, sier Edmund Nygård.

Han har varslet politiet om at Demidovic ikke må bli transportert ut av landet før omgjøringsbegjæringen er behandlet.

- Forskjellsbehandlet

Sergej Ivanov og Ivan Demidovic er skjønt enige om at de har blitt forskjellsbehandlet av myndighetene.

- Vi forlot Hviterussland av nøyaktig samme grunn. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg får bli, mens Ivan må dra tilbake, sier Sergej Ivanov til Dagbladet.

- Jeg synes det er urettferdig, istemmer Demidovic.

Det lyktes ikke Dagbladet å få verken utlendingsnemnda eller utlendingsseksjonen ved Oslo politidistrikt i tale i går.

FORSKJELLSBEHANDLET:</B>Bokseren Ivan Demidovic (t.v) blir utvist, mens bilmekanikeren Sergej Ivanov får bli. Begge søkte asyl fordi de skal ha blitt utsatt for overgrep av myndighetene i Hviterussland.