Fotball-EM overtar OL-pengene

Et nei til Tromsø-OL åpner for Fotball-EM i Norge 2016.

DE HÅPEFULLE OL-søkere i Tromsø har ikke bare regnet feil. Med en nær fordobling av budsjettet har de misset på selve regnestykket; det å få et politisk flertall for statsgarantien.

Nå kommer Kulturdepartementet til å sende søknaden om garanti for 15,6 milliarder kroner tilbake til styret i Norges Idrettsforbund ettersom forutsetningene er helt forandret.

I realiteten betyr det at drømmen om OL i Tromsø 2018 er knust, mens den statlige støtten dreies mot et nytt stort norsk arrangement.

Dagens nei til OL åpner for full statlig satsing på den norsk-svenske søknaden om å få fotball-EM 2016.

FORELØPIG HAR ikke et eventuelt fotball-EM vært spilt opp mot OL-søknaden. Norges Fotballforbund er skeptisk til Tromsøs planer, men etter denne regnemissen slipper fotballederne å fronte et nei til statsgaranti. De kan i stedet kalkulere med sterkt økende offentlig velvilje til de store investeringene som mesterskapet krever.

Selve EM-søknaden har bakgrunn i et initiativ fra Gøteborg. De siste årene har denne byen med hell satset på å tiltrekke seg ulike gigantarrangementer og lite slår størrelsen på Fotball-EM. Mesterskapet sist sommer ble anslått til å ha en samfunnsøkonomisk effekt på arrangørlandene Sveits/Østerrike på over 11 milliarder kroner. Bare det europeiske fotballforbundet (Uefa) selv satt igjen med et overskudd på 2 milliarder.

FOR Å FÅ være med i dette pengespillet må arrangørene investere i anlegg. EM 2016 er planlagt gjennomført på 8 arenaer. Svenskene stiller med en ny nasjonalstadion på Solna og en planlagt bystadion i Stockholm, foruten Gøteborg og Malmø. De norske banene blir sannsynligvis liggende i Bergen, Oslo, Stavanger og Trondheim. Noen lokale entusiaster i Bodø har også lagt fram planer om å få byen med, men der har rådmannen anbefalt et nei.

Publikumskravene til de norske anleggene blir på henholdsvis 50 000, 40 000 og to ganger 30 000. I dag finnes det ingen slike baner i Norge, og Fotballforbundet er avhengig av både statlig og kommunal støtte for å få investeringene på plass.

Fotball-EM overtar OL-pengene

FORELØPIG ER det tenkt en utbygging med ulik etterbruk. I både Bergen og Stavanger er det snakk om midlertidige løsninger for å få publikumskapasiteten opp til 30 000. Lerkendal skal bygges permanent opp til å ta 40 000 tilskuere, mens den store banen er planlagt som et helt nytt norsk Nasjonalstadion i Groruddalen i Oslo. Dette blir et gigantisk fleridrettsanlegg tett tilpasset den generelle byutviklingen i dette folkerike området nordøst i hovedstaden og får en fotballbane med plass til 50 000 tilskuere som erstatning for dagens Ullevaal.

IRONISK NOK tangerer disse planene OL-søknaden fra Oslo om å utvikle toppidrettsanlegg som kunne få betydning i hverdagen for flest mulige. I så måte kan utviklingen i OL-saken bli sett på som et takk for sist; idrettens egne eksperter i Martinsen-utvalget gikk jo inn for Oslos som søkerby også ut fra en slik tenkning .

Denne tanken er både smålig og politisk umulig. Regjeringen kan ikke gjøre noe annet enn å avvise Tromsøs OL-søknad samtidig som man gjennomfører en generell opprustning av anlegg for breddeidrett i alle de nordnorske fylkene. I tillegg kommer staten sannsynligvis til å støtte en garanti på drøyt 200 millioner til et ungdoms-OL på Lillehammer i 2012; et arrangement som idrettslederne selv mener er viktig for norsk kompetanseutvikling. På den måten blir tapet i selve OL-saken positivt for idrettsbevegelsen.

MEN MEST VINNER fotballen siden de står klar med et ganske landsomfattende prosjekt. EM ble sist helg utvidet til 24 deltakere, der den halvparten av lagene som spiller i Norge vil bli innkvartert på ulike steder utenfor arrangørbyene. Planleggerne i Fotballforbundet snakker allerede om slogans som «Deco til Sogndal».

Nå spiller neppe Deco EM om åtte år og Portugal vil kanskje ikke velge Sogndal som base for å spille i Bergen, men prinsippet er til å skjønne. Treningsleirene til tolv landslag kommer til å lage tilstrømning til svært ulike steder Norge rundt.

Nettopp det lokale engasjementet kjennetegner utviklingen av Fotball-EM. Mesterskapet er blitt en familiefest der TV-overføringen til forskjellige fanparker har skapt en ny underholdningsindustri. I Sveits og Østerrike sist sommer samlet disse parkene nær 5 millioner tilskuere, og Fotballforbundet planlegger de samme aktivitetene gratis i byer over hele landet.

Til sammen blir det en folkefest det skulle være mulig å samle politisk støtte til. Når OL-utgiftene er borte, får noen andre håpefulle lett spill.

Dagens vinner er fotballen og EM 2016.

HJEMME-EM I 2016? Per Ciljan Skjelbred er fyller 29 år i 2016, og kan være på toppen av karrieren. Foto: Lise Åserud, Scanpix
HJEMME-EM I 2016? Per Ciljan Skjelbred er fyller 29 år i 2016, og kan være på toppen av karrieren. Foto: Lise Åserud, Scanpix Vis mer