BURDE STYRE FOTBALLEN: «Hans Tore Bjerkaas og Marvin Wiseth er eksempler på personer som har de nødvendige egenskapene til å ta norsk fotball videre,» skriver artikkelforfatteren. Foto: Bjørn Sigurdsøn/Scanpix
BURDE STYRE FOTBALLEN: «Hans Tore Bjerkaas og Marvin Wiseth er eksempler på personer som har de nødvendige egenskapene til å ta norsk fotball videre,» skriver artikkelforfatteren. Foto: Bjørn Sigurdsøn/ScanpixVis mer

Fotballens framtid

I dag bør en fotballeder ha inngående kjennskap til næringsliv og samfunnsliv, i tillegg til kjennskap og forståelse for fotballens liv og lære.

Norsk fotball har vært gjennom et vanskelig år. Suspekte overganger, intern uro i Fotballforbundet, merkelige TV-avtaler, sviktende publikumsinteresse og skuffende resultater internasjonalt. Alt henger sammen med alt. Spørsmålet er om fotballen har ledere som kan rydde opp og bringe entusiasmen tilbake.

Under «Debatten» på NRK ble undertegnede beskyldt for kunnskapsløshet da jeg tok til orde for en ekstern gjennomgang av mulige suspekte spilleroverganger og den eventuelle ukulturen som har gjort dette mulig. Bukken og havresekken er et dårlig prinsipp, også i fotballen. Nå registrerer jeg med glede at fotballpresident Yngve Hallén har skiftet syn, og gjennomfører en ekstern gjennomgang slik undertegnede tok til orde for. Dessverre er ikke overgangsrotet det eneste problemet i norsk fotball.

SAMLENDE: «Det er behov for ledere som virker samlende, ikke splittende,» skriver Øyvind Korsberg (Frp). Foto: Stortinget
SAMLENDE: «Det er behov for ledere som virker samlende, ikke splittende,» skriver Øyvind Korsberg (Frp). Foto: Stortinget Vis mer

Fotballen trenger et samlet apparat bak seg, som trekker i samme retning. I den siste tiden har flere toneangivende styremedlemmer i Norsk Fotballforbund trukket seg. Samarbeidsproblemer med fotballpresident Hallén skal være en av årsakene. Leder av divisjonsforeningen uttalte at «for mye rot» var årsaken til at han trakk seg, mens Hege Jørgensen varslet at hun ikke tar gjenvalg med følgende begrunnelse: «En av styrets - og presidentens - viktigste jobber er å ha en klar plan for hvordan vi ønsker å utvikle norsk fotball videre, og der er ikke Hallén dyktig nok.»

Når jeg er ute og besøker klubber og idrettslag får jeg liknende tilbakemeldinger. Sett utenfra virker det som om fotballens toppledere styrer skuta uten den nødvendige åpenhet og transparens som må til for å skape tillit og tilhørighet. Dersom dette er riktig, er det til sterk bekymring. Uten breddefotballen og frivilligheten er toppfotballen null verdt.

Jeg tror de fleste problemene i norsk fotball kan løses. Men det er behov for ledere som både har bred kompetanse, gjennomføringsevne og som virker samlende, ikke splittende. Selvsagt er det slik at fotballen, som idretten for øvrig, skal velge sine egne ledere. Jeg tillater meg likevel å sette noen spørsmålstegn ved de lederegenskaper Yngve Hallen besitter. Litt spissformulert har jeg sagt følgende: Man trenger ikke bli en god leder for norsk fotball selv om man var heldig og traff på en 40-meterspasning på 80-tallet.

Fotballen har utviklet seg radikalt de seinere åra. Dette betyr at helt andre kompetansekrav bør stilles til ledere enn hva som var nødvendig tidligere. I dag bør en fotballeder ha inngående kjennskap til næringsliv og samfunnsliv, i tillegg til kjennskap og forståelse for fotballens liv og lære. I så måte bør man, slik jeg ser det, lete etter ledere i et annet segment enn tidligere. Hans Tore Bjerkaas og Marvin Wiseth er eksempler på personer som har de nødvendige egenskapene til å ta norsk fotball videre. For å nevne noen.

FORESLÅS: Tidligere Høyre-poltiker og leder for initiativet Trondheim 2018 Marvin Wiseth er en av kandidatene artikkelforfatteren fremmer. Foto: Helge Hansen/Scanpix
FORESLÅS: Tidligere Høyre-poltiker og leder for initiativet Trondheim 2018 Marvin Wiseth er en av kandidatene artikkelforfatteren fremmer. Foto: Helge Hansen/Scanpix Vis mer

Som så mange nordmenn, har jeg et hjerte som banker for norsk fotball. Derfor vil jeg fortsette å kjempe for fotballens rammevilkår, blant annet for full momskompensasjon for frivilligheten, og for endring av tippenøkkelen. Jeg har tro på framtida til norsk fotball. Jeg mener dessverre at ledelsen i fotballforbundet ikke har gjort jobben sin godt nok, og at det derfor er nødvendig at fotballen selv vurderer hvorvidt dagens ledelse har den nødvendige tillit til å fortsette.