Fotballklubbene får streikestøtte

De streikerammede fotballklubbene får trolig utbetalt til sammen 300.000 kroner dagen fra NHO under streiken, skriver VG.

Arbeidsgiverorganisasjonen har nemlig en egen støtteordning for bedrifter rammet av arbeidskonflikt. Selv om NHO formelt må vedta å yte støtte til streikerammede bedrifter, skal det være meget sannsynlig at klubbene får slik pengestøtte.

Mange av klubbene som er rammet av streik, sliter med en svært anstrengt økonomi. Men det er de rikeste klubbene med de høyeste lønningene som får mest i støtte fra NHO.

Streikebidraget er basert på lønnsnivået i den enkelte fotballklubb. NHO betaler ut to promille av årslønnen per streikende per dag. De 203 streikende NISO-spillerne har en gjennomsnittslønn på 714.286 kroner. Dermed må NHO betale ut nær 300.000 kroner daglig til fotballklubbene.

For klubbenes økonomiske situasjon er det nødvendigvis ikke ugunstig med en streik. De sparer store summer på å slippe å betale ut lønninger. Hvis streiken blir kortvarig, vil trolig heller ikke sponsorene reagere.

Arrangementsansvarlig Dag Vestlund i Norges Fotballforbund frykter likevel at flere klubber kan få problemer dersom streiken vedvarer. Han sier til VG at det kan ende med konkurser dersom streiken varer i flere uker.

NTB