Fransk studie av Drillo

PARIS (Dagbladet): Før Frankrike møter Norge i Marseille i dag, 105 dager før fotball-VM sparkes i gang, interesserer franske aviser seg for et norsk fenomen: Egil Olsen, alias Drillo.

-Den utrolige Monsieur Olsen, skriver sportsavisa l'Equipe, som har hatt sin utsendte reporter, Didier Braun, i Norge, hjemme i Drillos rot. Han konstaterte raskt at Drillo var fiksert på data og video. Det inntrykket stammer fra England, forteller Drillo Braun, som ser videokassetter overalt.

- Når jeg får tid må jeg rydde opp, sier Drillo, som likevel har system i det og kan velge ut en passasje, eller en rekke med data-tall. Som fra kampen mellom Frankrike og Spania som han kommenterer for l'Equipe:

-Det som slo meg var antall baller det franske laget tok svært høyt, sier Norges fotballguru.

Andre kulturer

Som alle andre fotballtrenere ser Drillo først med sitt eget blikk, konstaterer Braun, og forteller hvordan Drillo har vært og sett på Norges motstander Marokko. Drillo betror Braun at han en dag kunne tenke seg å dele sine erfaringer med spillere fra en helt annen kultur.

Den seriøse kveldsavisa Le Monde har også studert professor Olsens leksjon av «Realfotball».

-Teoriene hans er rigide, og utseendet middels, skriver Le Monde. Intet forutsa at Drillo skulle bli en helt i Norge. Avisa noterer også data- og videoanalysene.

- Egil Olsen har innført det som kalles «penetrative football». Drillo kaller den en «stygg» taktikk, men som regel effektiv. Den gir resultater, konstaterer Le Monde, som synes Drillo er kultivert og frankofil, i stand til å sitere Camus og Sartre. Det er kanskje mer enn franskmennenes trener Aimé Jacquet?