Friidretten vurderer premiestopp

En arbeidsgruppe i Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) vurderer nå om start- og premiepenger skal holdes tilbake inntil alle dopingtester er analysert.

Det er organisasjonen for arrangører av internasjonale friidrettsstevner, Euro Meeting, som har nedsatt arbeidsgruppen, som nå jobber på spreng for å finne ut om forslaget om å «fryse» premieutbetalingene skal gjennomføres.

- Vi har ikke mange andre virkemidler enn økonomiske. Det er på det området det svir hardest for utøverne, sier Rajne Söderberg til avisen Svenska Dagbladet.

Han er sjef for den svenske DN-gallaen, tilsvarende norske Bislett Games, og medlem i den nye arbeidsgruppen, som vurderer om start- og premiepenger i framtiden skal holdes igjen til inntil hele sesongen er avklart og alle dopingtester analysert.

- Jeg ser ikke noe stort problem i at arrangørene skriver avtaler med de aktive om at det ikke skal foretas utbetalinger før ved årets slutt, for dette er jo ikke de eneste pengene de aktive tjener i løpet av en sesong, sier Söderberg.

Det er avsløringen av det kunstige dopingpreparatet THG som har fått arrangørene til å reagere.

- Nå skal pengene utbetales innen 30 dager, og ved eventuelle dopingdommer er det nesten umulig å få tilbake penger som allerede er utbetalt utøverne, mener Söderberg.

(NTB)