Friidrettskonflikten løst

Friidrettsforbundet og utøverne har brukt lang tid på å komme fram til en avtale. Fredag ble det enighet, og alle er godt fornøyd.

- Jeg vil si det er en god avtale for 2001. Økonomisk er alt slik det skal være, men det viktigste er at utøverne anerkjennes som selvstendige forhandlingsparter i rettighetsspørsmål, sier Marius Gisvold, som er utøvernes advokat.

- I forbundet er vi veldig fornøyde. Det vi er kommet til enighet om kan vi leve med, og slik er det for de andre partene også. Det har jeg fått signaler om, sier friidrettspresident Marius Rooth til NTB.

Avtalen innebærer at sprinterne Geir Moen og John Ertzgaard samt hinderløperen Jim Svenøy er innlemmet i forbundets elitegruppe, mens Trond Barthel, Quincy Douglas, Kjetil Hodnekvam og Andreas Thorkildsen, som i utgangspunktet var satt utenfor forbundets satsing, er kommet med i en oppfølgingsgruppe.

Det var vært en tidkrevende prosess å komme fram til enighet, og fortsatt er det slik at langdistanseløperen Marius Bakken står utenfor. Han vil ha sin sportslige frihet og er ikke kommet lenger i forhandlingene enn til det.

(NTB)