Frikjent for fotballvold

16-åring tiltalt for å ha slått motspiller.

(Dagbladet.no): En 16 år gammel fotballspiller på Lille Tøyen, som var tiltalt for å legemesbeskadigelse på en motspiller hos Furuset 2 den 10.mai i år, er frifunnet i Oslo Tingrett.

Gutten var tiltalt for å ha påført motspilleren spark og/eller slag som hadde påført offeret hjernerystelse. Hendelsen skjedde etter at det oppsto et basketak mellom de to lagene tidlig i kampens andre omgang.

Retten sier at «...vitneforklaringene med hensyn til påfølgende begivenheter spriker, og det fremstår som åpenbart for retten at situasjonen har vært uoversiktlig, og også at etterrasjonalisering og nyanseringene rundt det som skjedde er noe farget av hvilket lag vitnene tilhører.»

«Avgjørende for denne saken er at det er umulig for retten å si om det var det ene slaget fra tiltalte som forårsaket (nnn)s skader. Han må derfor frifinnes.»

DAGBLADET 22. juli 2005