Frivillig doping løste ikke EPO-gåten

TROMSØ (Dagbladet): Ti norske topputøvere EPO-dopet seg i fjor høst frivillig med håp om å utvikle en vanntett metode for å avsløre virkelige juksemakere. Prosjektet er nå avsluttet uten noe stort gjennombrudd.

Det siste året har overlege Kåre I. Birkeland ved hormonlaboratoriet på Aker Sykehus ledet undersøkelsen som omfatter 20 idrettsutøvere i langrenn, orientering, sykkel, triatlon, mellomdistansløp og svømming. Halvparten ble dopet med EPO tre ganger i uka i 30 dager i fjor høst. Resten fikk placebo (saltvannsoppløsning) som kontrollgruppe.

Dopingansvarlig Rune Andersen i Norges Idrettsforbund (NIF) satte av ti prosent av 97-budsjettet (750000 kroner), og håpet norske forskere nå skulle ta rotta på EPO-spøkelset. Siden EPO kom på IOCs dopingliste i 1990 har nemlig verdens over 20 godkjente dopinglaboratorier forgjeves forsøkt å utvikle en juridisk holdbar metode som avslører EPO-doperne.

- Jeg har godt håp om at vi finner en metode, sa Rune Andersen - i fjor.

I dag legges resultatene fram på Norsk Idrettsmedisinsk høstkongress i Tromsø. Målsettingen er bare delvis innfridd:

- Dette er ikke noe gjennombrudd, fastslår Kåre I. Birkeland.

Ikke mislykket

Birkeland & co kan ikke presentere en blodanalyse som utvetydig slår fast om en utøver bruker EPO og samtidig tar vare på øvrige utøveres rettssikkerhet - en såkalt direkte metode.

Men undersøkelsen er ikke mislykket for det.

- Vi har fått ny kunnskap om hvor lang tid man må bruke EPO før det virker og hvor lang tid etterpå det er forskjell fra normalnivået, sier Birkeland.

Indirekte metoder

- Vi har også kommet lenger når det gjelder kombinasjonen av indirekte metoder, sier Birkeland.

Han peker på at tre faktorer er sterke indikasjoner på EPO-bruk når de vurderes samlet.

  • Hemoglobin-nivået: EPO-doping øker mengden røde blodlegemene som innheholder hemoglobin. Jo mer hemoglobin, jo bedre kondisjon.
  • Transferrinreseptore: Røde blodlegemer har mottakere av jern på overflaten (reseptore). Når blodproduksjonen speedes opp med EPO, så løsner disse mottakerne fra blodlegemene. Dess flere slike reseptore som svirrer rundt i blodet dess mer sannsynlig er det at vedkommende tilfører ekstra EPO.
  • Retikulosytter: Identisk med ferske røde blodlegemer. Når blodproduksjonen speedes opp med EPO, blir det klart flere ferske blodlegemer enn modne. Dette er målbart.

Nå vurderes det om disse tre indirekte metodene samlet sett holder juridisk. Om svaret er ja, kan de anvendes til å avsløre juksemakerne.