Kraftig forsinket med nye regler mot gummigranulat:

- Frykter en tragedie

Klima- og miljødepartementet har hatt nytt regelforslag liggende til vurdering i ti måneder. Imens strømmer bekymringsmeldingene på.

- ET ALVORLIG PROBLEM: Daværende Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) og Venstre-leder Trine Skei Grande uttrykte bekymring for gummigranultaene som ligger på norske kunstgressbaner allerede i 2017. To år senere er det fortsatt ingen nye regler for håndtering av denne gummien. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
- ET ALVORLIG PROBLEM: Daværende Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) og Venstre-leder Trine Skei Grande uttrykte bekymring for gummigranultaene som ligger på norske kunstgressbaner allerede i 2017. To år senere er det fortsatt ingen nye regler for håndtering av denne gummien. Foto: Lars Eivind Bones / DagbladetVis mer

I februar 2018 vedtok Stortinget å innføre et nytt regelverk for kunstgressbaner med gummigranulater i Norge.

«Stortinget ber regjeringen innføre et regelverk som sikrer at effektivt utstyr for oppsamling av gummigranulat fra eksisterende og nye kunstgressbaner tas i bruk med virkning fra 1. januar 2019.», var ordlyden i vedtaket, men drøye fire måneder etter fristen er den nye forskriften fortsatt ikke sendt ut på høring fra Klima- og miljødepartementet.

Dette til tross for at miljøvernminister Ola Elvestuen lovet KrF-representant Tore Storehaug i april 2018 å få på plass regelverket innen fristen.

- Jeg vil sørge for at nytt regelverk kommer på plass i løpet av året, svarte Elvestuen i et skriftlig svar til Storehaug og Stortinget i april 2018.

Får bekymringsmeldinger

I januar i år, tok SVs Lars Haltbrekken opp tråden igjen.

- Har regelverket trådt i kraft, eventuelt når vil det trå i kraft?, spurte Haltbrekken Klima- og Miljøminister Elvestuen.

Da forklarte Elvestuen at Miljødirektoratets forslag til ny forskrift for etablering og drift av kunstgressanlegg har ligget til vurdering i departementet siden juli 2018.

- Før en regulering kan vedtas, vil forskriftsforslag på vanlig måte sendes på høring, forklarte Elvestuen.

I mellomtida har flere bekymringsmeldinger nådd Klima- og miljødepartementet.

- Jeg frykter en tragedie til lands og til havs, står det i en av bekymringsmeldingene Dagbladet har fått tilgang til.

I en annen ønsker en kommune å vite om de selv kan innføre midlertidige reguleringer av kunstgressanleggene i kommunen.

«Har kommunen myndighet til å utarbeide en lokal forskrift om kunstgressbaner plastholdig løst fyllmateriale og fastsette denne?», spør kommunen, og forteller at de hadde forventet at regelendringen fra departementet var klar fra januar 2019.

- Vanvittig tregt

KrFs Tore Storehaug er fornøyd med svaret han fikk fra Elvestuen, selv om løftet om å få nye regler på plass innen utgangen av 2018 ble brutt.

- Jeg har dialog med statsråden om oppfølgingen av vedtaket som Stortinget fattet i forbindelse med avfallsmeldinga, og jeg synes statsråden så langt har gitt gode svar på hvordan det blir jobba for å innfri det vedtaket på en god måte, skriver Storehaug i en e-post til Dagbladet.

Lars Haltbrekken er derimot langt fra fornøyd med tempoet Elvestuen og regjeringen holder i denne saken.

- Her går det vanvittig tregt. Forurensing fra kunstgressbaner er den nest største kilden til plastforurensing fra den norske landjorda. Det er et alvorlig problem. Vi fremmet et forslag om å forby bruk av gummigranulater i kunstgressbaner fra 2022, det fikk vi ikke Stortinget med på, men vi fikk med et samlet Storting på å samle opp gummigranulatene fra 1. januar 2019, sier Haltbrekken til Dagbladet.

Årlig forsvinner mellom 1500 og 3000 tonn med gummigranulat fra norske kunstgressbaner. Disse granulatene er som regel laget av gamle bildekk.

Jobber med løsninger

- Nå er vintersesongen over, mange baner er brøytet, og gummigranulatene ligger i store hauger rundt banene. Det er stor fare for at dette renner ut i bekker og vassdrag, og ender opp i havet og innsjøer. Her kunne vi unngått ett års forurensing om regjeringen hadde jobbet effektivt og tatt dette på alvor, sier Haltbrekken.

Klima- og miljødepartementet ønsker ikke å si noe om når regelverket skal være på plass, eller når Miljødirektoratets forslag skal sendes ut på høring.

- Klima- og miljødepartementet jobber med andre departementer om praktiske og tekniske løsninger og økonomien knyttet til dette, sier statssekretær Atle Hamar via kommunikasjonsavdelingen i departementet, til Dagbladet.