Full forvirring om tribuneulykke

Det hersker forvirring rundt tallet på omkomne etter tribuneulykken i Iran søndag. Mandag meldte iranske myndigheter om to omkomne.

I timene etter ulykken søndag ble det meldt om minst 20 omkomne og flere hundre skadde. Beskrivelsene av kaoset som hersket på stadion i Sari etter at et tak ramlet sammen, gikk ut på at folk enten var drept av tribunekollapsen eller trampet i hjel i panikken som oppsto.

Abdollah Madani, lege ved sykehuset der de skadde ble fraktet, sa til nyhetsbyrået IRNA at 284 ble skadet.

- Enkelte av de skadde er i kritisk tilstand, sa Madani, som opplyste at 107 mennesker fortsatt var innlagt på sykehuset. En av de omkomne, Ali Akbar Faraji, døde som følge av store hodeskader.

Rundt 30.000 hadde inntatt stadion, med en tilskuerkapasitet på 10.000, for å se kampen mellom Shamoushak Sari og topplaget Pirouzi fra Teheran. Omlag 1500 av tilskuerne skal også ha sittet oppå taket, slik at det raste sammen under vekten.

Lokale myndigheter sa at flere mennesker raskt kunne blitt drept.

- Heldigvis skjedde kollapsen gradvis, slik at mange rakk å løpe unna, sa en sportsleder som ikke ville ha navnet sitt gjort kjent.

Øyenvitner fortalte søndag at de hadde observert minst 20 lik bli fraktet ut av stadion.

Det er uklart hva som har ført til det store spriket i tallet på omkomne. En tribuneulykke i Moskva i 1982 ble holdt hemmelig av myndighetene i årevis, og lenge etter at den ble kjent var det uklart hvor mange som omkom. Først over ti år senere ble det klart at 60 var omkommet.

(NTB/Reuters)

RASTE SAMMEN: Det oppsto fullstendig kaos på stadion da i Sari da taket på tribunen raste sammen.<br><KUR>Foto: SCANPIX/EPA