Full gransking av Norway Cup

Arne Huuse fikk det som han ville: Det blir en uavhengig gransking av Norway Cup-skandalen i Bækkelaget.

Gunnar Hagen

I praksis betyr dette at søkelyset rettes direkte mot Bækkelagets Norway Cup-general Frode Kyvåg.

- Vi trenger en uhildet gransking av saken. Dette er eneste riktige løsning med bakgrunn i det som har kommet fram i media, sier Arne Huuse, som er Kripos-sjef og tidligere BSK-formann.

Isfront

Det var en tydelig isfront mellom Huuse og klubbens mektige generalsekretær, Frode Kyvåg, under årsmøtet i går kveld.

Huuse gikk av som klubbformann i juni i fjor, og har ikke lagt skjul på at hans avgang skyldtes samarbeidsproblemer med Kyvåg.

I går la Huuse - som nå er ordinært medlem i BSK - fram følgende forslag for årsmøtet:

«Det nedsettes et granskningsutvalg bestående av medlemmer som ikke har eller har hatt tilknytning til BSK for å vurdere alle forhold knyttet til salgsteltet under Norway Cup og da med utgangspunkt i avtalen med Eldar Hagen A/S og BSK. Utvalget oppnevnes av kontrollkomitéen i BSK.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt og applaudert.

Fullt hus

Det var fullt hus under Bækkelagets årsmøte i går kveld. Folk i salen var tydelig misfornøyde med klubbens økonomikontroll, særlig med forholdene rundt salgsteltet på Norway Cup-sletta i fjor. Forretningsmannen Tor-Eldar Hagen, som i flere år har drevet salgsteltet på Ekebergsletta, skal ha beholdt hele fjorårets omsetning selv. Ifølge bladet Kapital dreier dette seg om et beløp på 20 millioner kroner.

Foruten det faste beløpet på 700000 kroner som BSK skal ha i avgift hvert år, skal klubben også ha prosenter av salg over 12 millioner kroner. Verken leverandørene av klær og utstyr til salgsteltet eller BSK har fått oppgjør.

Kapital har også beskrevet et nært forhold mellom BSKs Norway Cup-general Frode Kyvåg og Tor-Eldar Hagen. Medlemmene i Bækkelaget sitter igjen med mange spørsmål og få svar.

- Mistenkeliggjort

En presset Forde Kyvåg sier han er glad for forslaget:

- Jeg håper granskingen kommer i gang raskest mulig. Jeg føler meg mistenkeliggjort som følge av Kapitals reportasje. Jeg vurderer å stevne tidsskriftet for ærekrenkelser, sier Kyvåg til Dagbladet.

Også formann i BSK, Bjørn Torstein Olsen, er fornøyd med at det nå blir en ekstern gransking av Norway Cup-saken.

- Vi støtter vedtaket fordi vi ønsker ro og trygghet i klubben. Målet er å få lagt denne saken død, sier Olsen til Dagbladet.

- Kommer dere til å anmelde Hagen for det som har skjedd?

- Det er alvorlig at noen stikker av med pengene. Vi har fulgt opp dette gjennom et krav til inkassobyrå. Vi vil følge opp saken nøye. Når timingen er riktig, vil vi eventuelt gå til en anmeldelse.

- Når vil dette skje?

- Vi er fornøyde hvis vi får dekket det vi har krav på, sier Olsen kryptisk.

Leverandørene har heller ikke anmeldt Hagen ennå. Men de skal være i dialog - trolig gjennom mellommenn - med Hagens forretningspartner, Hønefoss-mannan Ole Einar Gjerde. Ifølge Kapital har Gjerde en formue på 38 millioner kroner. Hovedpersonen Tor-Eldar Hagen har til nå ikke villet kommentere saken.

MUNNHOGGERI: Arne Huuse og Frode Kyvåg kranglet for åpen scene og fullt hus under Bækkelagets årsmøte i går kveld. Her diskuterer Huuse sitt eget forslag om gransking av Norway Cup-skandalen med klubbmedlemmer.