Full krig om fotballpenga

Per Ciljan Skjelbred og Lyn er unntakene. Grasrota mener toppklubbene ikke bryr seg om talentutvikling. Direktør Kjetil Siem mener ingen støtter breddeidretten mer.

-  Vi mener talentutvikling er brukt som et skalkeskjul for å skaffe midler til toppklubbene. Under fanen talentutvikling har de skaffet seg nye lønnsmidler. Vi vet at 80 prosent av talentene kommer fra 2. divisjon og lavere, sier leder Kolbjørn Pettersen i Divisjonsforeningen 2002 til Dagbladet. Han representerer 45 av landets 47 andredivisjonsklubber.

-  Han snakker i mot bedre vitende. Jeg vil være forsiktig med å bruke ordet latterlig, sier direktør Kjetil Siem i Norsk Toppfotball (NTF) til Dagbladet.

NTF er interesseorganisasjonen for Tippeliga- og 1. divisjonsklubbene.

Grådig-stempel

-  Rett eller urett så har toppfotballen i kjølvannet av TV-avtalen fått et stempel som grådig og pengefokusert. Da er vesentlige nyanser glemt. De faktiske bidragene fra toppklubbene til breddefotballen er i overkant av 40 millioner. I tillegg kommer andre overføringer. Det er ingen sponsor i norsk idrett som er i nærheten av dette. Toppklubbene vil bedre vilkårene for breddefotballen. Vi glemmer aldri bredden og talentutviklingen, sier Siem.

-  Det viktigste for toppklubbene er ikke at talentene kommer fra egen klubb. Det viktigste er at talenter blir utviklet i norsk fotball, mener Siem.

Mest i Europa

De 40 millionene som NTF sier toppklubbene overfører til bredden fordeler seg slik:

 HEIMTRENT:  Rosenborgs supertalent Per Ciljan Skjelbred er en av ytterst få Tippeliga-spillere med fast plass som er et produkt av en norsk toppklubb. Her i kamp mot Olympiakos i Champions League. Foto: Tom E. Østhuus
HEIMTRENT: Rosenborgs supertalent Per Ciljan Skjelbred er en av ytterst få Tippeliga-spillere med fast plass som er et produkt av en norsk toppklubb. Her i kamp mot Olympiakos i Champions League. Foto: Tom E. Østhuus Vis mer

 12,5 prosent årlig fra TV-avtalen. Utgjør 25-26 mill.kr.

 Serieavgift: Fem prosent brutto av billettinntekter. Utgjorde i 2005 11-11,5 mill. kr. fra Tippeligaen. 1,5 fra 1. divisjon.

Disse midlene blir kanalisert til Norges Fotballforbund.

I tillegg estimerer NTF at det blir overført cirka 40 millioner fra topp til bredde gjennom direkte bidrag (f.eks. fra RBK til trønderske småklubber), lavere baneleie, oppvisningskamper, lokalklubbers kiosksalg-og vakthold på toppkamper m.m.

-  Relativt sett er Norge det landet i Europa som gir mest penger fra topp til bredde, hevder daglig leder Boye Skistad i NTF.

Kunstig skyts

-  Det blir feil å bruke det som et argument at vi får. Jeg vet ikke hvor pengene forsvinner. Vi får sju millioner kroner i reisepenger. Av de forsvinner én million til Tippeligalagenes 2-lag. Når du begynner å se på det er det stort sett midler til NFF, sier Kolbjørn Pettersen.

-  Burde pengene fra toppklubbene i større grad tilgodeses klubber som driver godt talentarbeid?

Full krig om fotballpenga

-  Den ivaretas gjennom overgangssystemet. Alle klubber som frambringer spillere får kompensasjon for trening og utdanning, sier infosjef Roger Solheim i NFF som har følgende kommentar til konflikten:

-  Det blir kunstig å skyte på hverandre. Vi må se på helheten i norsk fotball. Alle er avhengig av hverandre, mener Solheim.