Full krise i motorsportforbundet

Hele styret i Norges Motorsportforbund stiller sine plasser til disposisjon etter lengre tids uro i forbundet.

GENERALSEKRETÆR: Tony Isaksen. Foto: NTB Scanpix
GENERALSEKRETÆR: Tony Isaksen. Foto: NTB ScanpixVis mer

I en redegjørelse fredag skriver styremedlemmene at forbundet de siste to årene har stått overfor oppgaver «som har gjort det krevende å gjennomføre forbundets løpende oppgaver». Ifølge styret har arbeidet blitt hindret av dårlig arbeidsmiljø, flere varslingssaker og sykmeldinger i administrasjonen.

- Forbundets politiske og administrative ledelse har forsøkt å løse disse utfordringene og har også hatt dialog med NIF i denne prosessen, sier generalsekretær Tony Isaksen i Norges Motorsportforbund i en pressemelding.

- Arbeidet har vært krevende og har medført betydelig tidsbruk til saker som faller utenfor forbundets kjerneoppgaver. Dessverre har ikke tiltakene som har blitt gjennomført gitt ønsket effekt, sier Isaksen.

Styret blir sittende til 5. mai da det avholdes ekstraordinært forbundsting.