Full tillit fra norsk idrett

Generalsekretæren i Norges Idrettsforbund la i går fram regnskapet for 2003 med hele 36 millioner i underskudd. Men Ivar Egeberg har stadig full tillit fra Idretts-Norge.

Som generalsekretær har Egeberg ansvaret for det sjokkerende underskuddet. Derfor gikk han av i går, sammen med president Kjell O. Kran.

Egeberg tok i januar permisjon fra jobben i NIF, og er i dag leder av sponsoravdelingen i onTarget. Hovedoppgaven hans der er å skaffe sponsorinntekter til norsk idrett. En feilvurdering av sponsormarkedet er en viktig årsak til underskuddet. Likevel har idrettens ulike særforbund stor tillit til Egeberg.

Stor tillit til Egeberg

Ivar Egeberg innrømmer at det har vært «katastrofal økonomisk styring i NIF». Han tar selvkritikk fordi han har feilvurdert markedet og de inntektene NIF fikk derfra.

- Jeg har vært for optimistisk, sier Ivar Egeberg til Dagbladet.

- Jeg er en optimistisk person og holder på håpet. Dette er mitt ansvar, og det er klart jeg har lært noe nå.

Presidenten i Norges Sykkelforbund, Erik Aarethun, er kritisk til feilvurderingen Egeberg har gjort, men har likevel full tillit til at han vil skaffe sponsorer til idretten.

- Ja, nettopp det å skaffe sponsorer er det Ivar er aller best til, sier Aarethun til Dagbladet.

Både Svein Arne Hansen, president i Friidrettsforbundet, og Bjørn Rud i Hockeyforbundet har full tiltro til Egeberg videre.

- Ivar er veldig dyktig, og har gjort veldig mye bra for norsk idrett tidligere. Når han nå bare skal drive med sponsorsida tror jeg han blir god. Han passer mye bedre til den jobben enn til den som generalsekretær, sier Rud til Dagbladet.

Også håndball-, volleyball- og seilforbundet har stor tro på Egeberg.

Mye gikk galt

Ivar Egeberg forklarer underskuddet med at fire ting har gått galt:Svikt i salget av NRK-plakater ga tap på 11 millioner.Svikt på markedssida. Delvis har noen av NIFs prosjekter gått dårligere enn antatt, og sponsormarkedet hadde et svært dårlig år i 2003. Nær 15 millioner av underskuddet finnes her.Restkostnader fra OL i Salt Lake City beløper seg til hele 7,9 millioner.Andre mindre poster beløper seg til 2- 2,5 millioner kroner.

Det er ingen tvil om NIF har en tøff tid foran seg. Allerede i dag starter arbeidet med å konkretisere sparetiltakene som må til. Oppsigelser både i NIF sentralt og ute i kretsapparatet ser ikke ut til å kunne unngås.

- Styret har besluttet at vi skal legge fram en plan for å redusere kostnadene med minimum 12 millioner kroner per år innen 16. mars, sier generalsekretær Grete Johansen.

Dårlig informert

Kjell O. Kran tok også hatten sin og gikk i går. Som idrettspresident har han det overordnede ansvaret.

- Det er ingen tvil om at dette negative resultatet til sjuende og sist er mitt ansvar. Jeg er meg mitt ansvar bevisst og trekker meg, sa Kran i går.

Men den tidligere presidenten mener han har vært dårlig informert.

- Jeg møtte kretsene i et møte 19. januar i år. Da visste jeg ikke at det lå så dårlig an med økonomien. Jeg ga dem informasjon som ikke var riktig, men som jeg trodde var det.

Kran ville ikke fortelle nøyaktig når han fikk beskjed om hvor alvorlig situasjonen var, men mente det var «et par uker siden». Han mener det har vært dårlig kommunikasjon mellom administrasjonen og idrettsstyret. Denne kritikken peker direkte på Egeberg, som innrømmer at han kan klandres.

Valg 16. april

Resten av styret i NIF stilte sine plasser til disposisjon i går, men blir sittende fram til det ekstraordinære tinget, som avholdes 16. april. En valgkomité er allerede valgt, og første visepresident Grethe Fossli vil fungere som president fram til da.

TOK ANSVAR OG GIKK: Idrettspresident Kjell O. Kran (t.h.) og generalsekretær Ivar Egeberg (t.v.) la fram et dundrende underskudd, og trakk seg fra sine stillinger. - Jeg møtte kretsene i et møte 19. januar i år. Da visste jeg ikke at det lå så dårlig an med økonomien, sier Kran.
ANSVARLIG: Ivar Egeberg hadde en dårlig dag i går.