Ga Lyn lån på 12,5 mill.

Norges Fotballforbund (NFF) har gitt Lyn til sammen 12,5 millioner kroner i et lån som er avdragsfritt de to neste årene - men president Per Omdal benekter at NFF plutselig leker bank av taktiske årsaker for å vinne tilbake alle aksjene i Ullevaal stadion.

Som sikkerhet for lånet har NFF tatt Oslo-klubbens 44,2 prosent av aksjene i Ullevaal stadion AS som pant.

Og NFF - som eier de resterende 55,8 prosentene - hevder at de sitter med forkjøpsretten hvis Lyn må selge Ullevaal-aksjer for å innfri lånet som forfaller om tre år.

Banklånet må komme som en gavepakke til alle klubber i Norge med dårlig økonomi. For nå er det vel bare å fylle ut lånesøknaden og sende den til Norges Fotballforbund?

- Glem det. Dette er en spesiell situasjon og et enkeltstående tilfelle, sier president Per Ravn Omdal til Dagbladet.

Bitter tvist

Like fullt tilbakeviser Omdal at lånet er første steg i forsøket på nok en gang å få kontroll over alle aksjene i Ullevaal stadion, slik de hadde i årene 1993- 95.

På grunn av store økonomiske problemer solgte nemlig Lyn sine Ullevaal-aksjer til NFF for 4,4 millioner kroner i 1993 - med en gjenkjøpsgaranti de brukte i 1995.

Men det var ikke uten sverdslag:

Lyn stevnet NFF inn for Oslo byrett og kjørte sak i NFFs tvistenemd før de vant retten til å kjøpe tilbake aksjene for salgssummen.

Sa opp lånet

Kjøpesummen på 4,4 millioner kroner lånte Lyn av klubbens tidligere hovedaksjonærer Aage Oxholm og Tom Bergesen i Lyn Fotball AS - som i dag har skiftet navn til Lyn Invest AS.

Klubbens hovedstyre har fortsatt ikke klart å gjøre opp beløpet de skylder Lyn Invest AS - et lån klubben sa opp i fjor sommer fordi de mente at de kunne få bedre betingelser andre steder.

Lånesummen har ifølge Lyn Invest AS vokst til 12,5 millioner kroner etter renter, advokathonorarer og andre utgifter.

  • Lyn har pr. 18. januar 2001 betalt tilbake 8,3 millioner kroner - og partene er uenige om hvor stort restbeløpet er.

Sikrer forkjøpsrett

Lyns nye låneinstitusjon ble til slutt NFF, som ga Lyn en låneramme på 12,5 millioner for å gjøre opp med sine tidligere aksjonærer - som også hevder at de har førsterett på aksjene hvis Lyn ikke klarer å nedbetale gjelda.

- Jeg vil understreke at dette lånet ikke er noen skjult agenda for å vinne tilbake aksjene i Ullevaal stadion. Vi har forsøkt å kjøpe alle aksjene en gang tidligere, men den gangen falt det ikke på plass.

- Om det vil være aktuelt i framtida, så er det i så fall noe vi vil diskutere med Lyn. Pr. i dag er ikke det noe mål, hevder Omdal overfor Dagbladet.

- Må selge noe

Styreleder Kjell Brevik i Ski- og Fotballklubben Lyn innrømmer at de ble overrasket over at NFF tilbød å låne dem penger.

- Vi hadde tilbud fra Sparebanken NOR, men fikk et tilbud fra NFF som vi fant interessant. Det viktigste for oss var å bli kvitt avtalen med Lyn Invest AS, som var så dårlig for klubben at vi ville vært lutfattige om to år hvis vi ikke hadde kvittet oss med den, sier Breivik.

<B>PÅ DYPT VANN?</B> NFF og Per Ravn Omdal har lånt Lyn 12,5 millioner og tatt aksjene i Ullevaal Stadion som sikkerhet. Innfrir ikke Lyn lånet, står forbundet som eneeier av landslagsarenaen.