Ga seg selv toppjobben

Generalsekretær i skøyteforbundet Laila Andresen satt både som visepresident og grenleder for hurtigløp da hun ble ansatt første gang i Skøyteforbundet i 1998. Hun var med på å bestemme stillingsinnstruksen og jobbannonsen til den jobben hun til slutt sjøl ble ansatt i.

Opplysningene kom fram i en arbeidsrettssak høsten 1999, der en tidligere konsulent gikk til sak mot forbundet for usaklig oppsigelse. Saken endte i forlik, men under rettssaken kom det fram pikante opplysninger:

Vedtok oppsigelse

  • Da nåværende trener Geir Karlstad var på jobbintervju i mai 1998 hadde han som et eksplisitt krav å få med seg Laila Andresen i en administrativ stilling i forbundet. Men forbundet hadde på den tida ikke penger til å opprette en ny stilling. Seinere på sommeren bestemte forbundsstyret at konsulent Janne Molland skulle sies opp for å frigjøre penger til en ny stilling som toppidrettsleder. Laila Andresen var ifølge protokollen med på vedtaket som sittende visepresident.
  • Deretter ble Andresen i juni utnevnt av forbundet til å sitte i arbeidsutvalget som utformet stillingsinstruksen til toppidrettslederen. Hun var sogar med på å skrive annonsen som sto på trykk i avisene i august.
  • Seinere ble hun kalt inn til intervju til daværende president Terje Andersen. Bare da selve ansettelsen ble gjort den 9. desember 1998, fratrådte Andresen styrets behandling av saken. Da hun var formelt ansatt, viser protokollen at Andresen trådte inn på møtet igjen.

Politisk makt

Lederen i Handel og Kontor Idrett, Asbjørn Espeseth, fulgte arbeidsrettssaken mellom Janne Molland og Skøyteforbundet. Molland mente Andresen brukte sin politiske posisjon for å bli kvitt henne, for deretter å ta samme jobben sjøl.

- Det gir vel riktig bilde av saken. Denne typen saker er vel ikke enestående i idretten hvis man begynner å granske litt, sier Espeseth til Dagbladet.

Saken endte til slutt med forlik, noe saksøkeren Janne Molland i dag angrer bittert på. Hun følte seg presset til forliket av sine LO-advokater. Det hører med til historien at LO på den tida var sponsor for forbundet.

- I dag kunne jeg kuttet av meg tunga og fingertuppene for å ha unngått forlik, sier Molland til Dagbladet.

  • Laila Andresen var ikke tilgjengelig for kommentar i går.