Garantert adrenalinkick

Zorbing er i ferd med å utkonkurrere strikkhopp.

New Zealand er egentlig et veldig trygt land å ferdes i. Her finnes verken dødelige slanger eller farlige dyr, og levealderen er høy. Spenning mangler det likevel ikke på.

Adrenalinkicklandet

Landet er et eldorado for ekstremsportelskere. Mange drar hit for å få seg et adrenalinkick.

Hittil har strikkhopp vært den største slageren, men nå har zorbing blitt en konkurrent til dette.

Denne litt spesielle sporten ble utvikla av brødrene David og Andrew Akers på nittitallet, sammen med en forskeren Dwayne van der Sluis.

Sporten går kort sagt ut på å legge seg inn i en gedigen oppblåst ball og rulle utfor en egnet bakke.

New-Zealandsk kultur

Kelly Hemana er sjef for firmaet Zorb Rotorua som er en zorbingbane.

- Vi blir oppdratt til å finne opp ting, å lage ting. Jeg tror det er en del av vår kultur å prøve nye ting, spesielt sprø ting. Zorbing er bare en del av det.

Zorben veien 90 kilo og består av to plastikkrom som er satt sammen av rundt 500 taubiter. Zorbonautene, det vil si de som våger seg utpå dette, er beskyttet av et 60 cm bredt luftrom. Zorbonauten sitter innerst i ballen.

Man kan prøve seg på to typer, tørr og våt. I den våte varianten, hydrozorbing, er det vann inni zorben og tre personer kan kjøre samtidig.

- På en god dag blir mellom 300 og 350 personer dyttet utfor bakkene her, så dette er populært, sier Kelly Hemana. Vi liker å si at vi er strikkhoppets hardeste konkurrent, smiler han.

Zorb-race

Nå planlegger Zorb Rotura å bygge to paralelle spor, slik at det er mulig å arrangere zorbløp.

Sporten er fremdeles for dem med litt penger. En zorb koster nesten 50.000 kroner. Koseptet er solgt til flere land, blant annet Australia, Japan, Storbritannia og USA.

Hemana forsikrer at sporten er helt trygg.

- Man ligger jo helt beskyttet inni boblen. Så lenge du zorber sammen med noen du liker er det nok helt trygt, mener banesjefen.

MAGEOMVELTER: Slik ser man når man kjører zorb.