Genierklært mirakelmann

Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt er genierklært i Tyskland og har opparbeidet seg ry som mirakelmann langt utenfor hjemlandets grenser.

Müller-Wohlfahrt benytter uortodokse metoder, blant annet sjølkomponerte (hemmelige) preparater og egenutviklet elektrisk strømbehandling.

Han er fast lege for Tysklands fotball-landslag og Bayern München. Tennis-proff Boris Becker er hyppig innom kontorene i Bayern. Også Linford Christie, svømmestjernen Franciska van Almsick og hekkeløper Ludmila Enquist lar seg behandle av tyskeren. RBK-spiller Erland Johnsen har også vært mirakeldoktorens pasient.

  • Hans viktigste kvalifikasjon: Evnen til å lege tilsynelatende alvorlige skader langt kjappere enn normalt.