Gir mer til svømmehaller

Og regjeringen vil ha mer gym på skolen.

• Esten O. Sæther kommenterer statsbudsjettet: Idrett for alle

(Dagbladet.no): Finansminister Kristin Halvorsen la i dag fram forslag til statsbudsjett for 2009, og her er noen av de viktigste punktene sett fra idrettens ståsted:

Penger til svømmehaller: Regjeringen foreslår en finansieringsordning for svømmeanlegg i 2009 på linje med den som gjelder for skole- og kirkebygg. Regjeringen tar sikte på å satse to milliarder kroner på dels rentefrie lån neste år. I tillegg til bygging av nye skoleanlegg og rehabilitering og opprustning av eksisterende skoleanlegg, skal denne ordningen nå også omfatte svømmeanlegg som brukes i opplæringsøyemed.


Penger til frivillighet:
Regjeringen ønsker å trappe opp støtten til frivillig sektor med opp mot én milliard kroner over de neste årene - dette vil trolig også komme idretten til gode.


Mer gym i skolen:
Regjeringen vil øke fysisk aktivitet på barnetrinnet med to timer i uka fra høsten 2009, og bevilger om lag 49 millioner kroner til dette.

Bygger flerbrukshall på Grorud:
Det foreslås totalt å bevilge om lag 65,5 millioner kroner til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn i 2009. Økningen skal blant annet brukes til etablering av en flerbrukshall i bydel Grorud i Oslo.

VIL FYLLE OPP: Norske svømmehaller kan få en finansieringsordning med dels rentefrie lån, på linje med skolebygg og kirker. Foto: KRISTIAN RIDDER-NIELSEN/DAGBLADET.
VIL FYLLE OPP: Norske svømmehaller kan få en finansieringsordning med dels rentefrie lån, på linje med skolebygg og kirker. Foto: KRISTIAN RIDDER-NIELSEN/DAGBLADET. Vis mer
Gir mer til svømmehaller