Gjør vei i vellinga

- Målet er å overføre trafikk fra bil til sykkel.

Uansett hvor vi skal, vil vi frem, så hjem. Statens vegvesen jobber for at det skal være lett å komme frem, og det gjerne på en sykkelvei nær deg.

Fra bil til sykkel

- Vi håper Sykle til Jobben kan gjøre folk oppmerksomme på sykling som transportform, sier Hege Herheim Tassell i Statens vegvesen.

Hun er nasjonal sykkelkoordinator i Vegdirektoratet. Ord som Nasjonal Transportplan 2006-2015 og Nasjonal sykkelstrategi ligger lett i hennes munn.

- For at folk skal sykle må det finnes et fysisk nett. Målet er å overføre trafikk fra bil til sykkel, og gjøre det tryggere og mer attraktivt å sykle.

Litt blir til mer
- Vi jobber for at syklisten skal få en plass i gaten, i trafikkbildet. Ved å kommunisere kunnskap om helse og forurensning håper vi å få flere til å sykle, sier Tassell.

Hun tror litt sykling stimulerer til mer sykling.

- En konkurranse som Sykle til Jobben får flere til å prøve. Det er en fin måte for folk å finne ut hvor lett det er å ta sykkelen, fremholder Tassell.

VEI MÅ DET VÆRE: - For at folk skal sykle må det finnes et fysisk nett, sier Hege Herheim Tassell i Statens vegvesen. Foto: SARA JOHANNESSEN/SCANPIX
VEI MÅ DET VÆRE: - For at folk skal sykle må det finnes et fysisk nett, sier Hege Herheim Tassell i Statens vegvesen. Foto: SARA JOHANNESSEN/SCANPIX Vis mer

Statens vegvesen er med i Sykle til Jobben både som samarbeidspartnere og deltakere. Ved å selv være aktive syklister bidrar de til å kreve sin plass i gata.

- Målet er åtte prosent

Sykkelby er et nasjonalt nettverk av norske sykkelbyer, med Statens vegvesen og Syklistenes landsforening som pådrivere.

Nettverket ble etablert i 2006 og har 62 medlemmer. Her samles sykkelplanleggere i det ganske land. Gjennom kurs, seminarer og studieturer skal både nettverk og sykkelveier bygges. Abstrakte nettverk skal omdannes til fysiske sykkelveinett.

- Ved å sette de forskjellige veiholderne i forbindelse med hverandre, er håpet å gjøre sykling mer attraktivt og trafikksikkert. Målet er å fordoble sykkeltrafikken. I dag utgjør sykling fem prosent av alle reiser. Målet er åtte prosent, sier Tassell.

Gjennom Sykle til Jobben kan du være med og realisere målet. Fattige tre prosent, det burde vi klare.

Gjør vei i vellinga