- Grimseth må frifinnes

Advokat Morten Steenstrup krever full frifinnelse av Stian Grimseth i sin skriftlige appell til det internasjonale vektløfterforbundet IWF.

Bakgrunnen er artikkel seks i den europeiske menneskerettighetserklæringen.

- Stian må gå fri hvis den tas til følge, sier Steenstrup til Dagbladet.

Saken til Grimseth kommer først opp til behandling etter nyttår, men vektløfterens advokat har funnet tunge argumenter for å hindre at Grimseth blir utestengt.

  • Artikkel seks i menneskerettighetserklæringen slår fast at ingen kan dømmes så lenge det ikke kan bevises at et lovbrudd skyldes uaktsomhet eller forsett (overlagt handling).

- Ikke uaktsom

- Det er en kjensgjerning at Stian Grimseth hadde for høye verdier nandrolon. Objektivt sett er han da muligens skyldig ifølge IWFs regelverk. Men slik jeg ser det, kan man ikke ha regler innenfor idrettens selvdømmeordning som bryter med menneskerettighetene. Og artikkel seks slår fast at man ikke kan dømme noen bare på et objektivt grunnlag, sier Steenstrup.

Utfordringen til Grimseth og hans advokat er å overbevise IWF at han faktisk ikke opptrådde uaktsomt eller med overlegg.

- Jeg mener at Grimseth ikke handlet verken med forsett, eller uaktsomt i denne saken. Han fulgte alle rutinene han skulle da han startet å bruke Ribose. Treneren tok kontakt med Olympiatoppen som avtalt før bruk, og dermed kan han ikke ha handlet uaktsomt.

Stensbøl-støtte

Steenstrup har funnet en tilsvarende sak i USA, der en svømmer i 1995 ble frikjent fra dopinganklager fordi domstolen la til grunn at det ble bevist at de ulovlige stoffene verken var inntatt ved uaktsomhet eller overlegg.

- Foreløpig er dette bare en skriftlig appell til IWF. Men jeg forventer at regelverket vil bli praktisert på samme måte i Grimseth-saken. Spesielt når Stian kan sannsynliggjøre hvordan han fikk stoffet i seg, sier Steenstrup.

IKKE OVERLAGT: Stian Grimseth har avlagt positiv dopingprøve under OL i Sydney. Nå mener advokat Morten Steensrup at Grimseth må frikjennes.