Grønt lys for sykling

Halvparten så mange sykkelulykker.

• Har du vært ute og syklet eller mosjonert? Registrer din aktivitet her.

(Dagbladet.no): Antall syklistskader er kraftig redusert de senere åra. Fra 90-tallet er antallet skadde fra sykkelulykker redusert til om lag halvparten.

Få blir alvorlig skadd, og de aller fleste som skades sykler igjen i løpet av kort tid. Det viser en ny omfattende undersøkelse om sykling og ulykker som Transportøkonomisk institutt (TØI) har gjennomført for Statens vegvesen.


_| Det er gledelig at sykling ikke er så farlig som tidligere antatt, dette underbygger sykkelen som et svært helsebringende og miljøvennlig transportmiddel i byer og tettsteder, sier Gyda Grendstad i Statens vegvesen.

Syklister blir ofte oppfattet som livsfarlige anarkister som gir blaffen i trafikkreglene.

En annen undersøkelse bekrefter for eksempel at om lag en av tre sykler mot rødt lys, men dette er likevel ikke noe stort ulykkesproblem.

- Sikkerheten for syklister kan bli bedre om syklister gjør seg mer synlige i trafikkbildet. Med klær i fluoriserende farger blir man lettere sett. Mange av de alvorlige ulykkene skjer i kryss og ofte har ikke bilisten sett syklisten komme, sier Cecilie Waterloo Lindheim, også hun fra Statens Vegvesen.

Syklistene selv mener bedre tilrettelegging for sykling vil føre til at de i større grad overholder trafikkreglene.

PÅ TUR? Skal du ut på langtur med sykkel? Sjekk hva som er å få kjøpt av utstyr. På den måten kan du få en mer behagelig tur. Foto: ELISABETH SPERRE ALNES
PÅ TUR? Skal du ut på langtur med sykkel? Sjekk hva som er å få kjøpt av utstyr. På den måten kan du få en mer behagelig tur. Foto: ELISABETH SPERRE ALNES Vis mer

I følge Statens Vegvesen vil så mange som 50 medlemskommuner i det nasjonale ”Sykkelnettverket” jobbe for å bedre sykkeltilretteleggingen.

Kan du sykkelreglene? Les om dem her, eller ta testen.

<B>SLENG DEG PÅ SYKKELEN:</B> Det er mange flotte steder å se fra sykkelsetet.