- EN VENTET AVGJØRELSE: Vålerengas sportsdirektør Truls Haakonsen er glad for at det er politiet, og ikke påtalenemnda, som nå skal behandle saken mot ham. 
Foto: Gorm Kallestad / Scanpix
- EN VENTET AVGJØRELSE: Vålerengas sportsdirektør Truls Haakonsen er glad for at det er politiet, og ikke påtalenemnda, som nå skal behandle saken mot ham. Foto: Gorm Kallestad / ScanpixVis mer

Haakonsen-advokat slakter påtalenemnda

Droppet anmeldelsen mot Vålerenga-direktøren i dag.

(Dagbladet): Svartelistet fra å inneha tillitsverv i fotballen i ett år.

Det var straffen påtalenemndas innstilte ønsket for Vålerengas sportsdirektør Truls Haakonsen, for hans rolle i Veigar Pall Gunnarssons kontroversielle overgang fra Stabæk til Vålerenga.

I dag frafalt den samme nemnda alle forhold, etter å ha blitt gjort oppmerksom på at Haakonsen ikke er medlem av Vålerenga eller noen annen klubb.

- Det var en ventet avgjørelse. Jeg er glad for at politiet er inne i saken, som en objektiv og uavhengig instans. Der blir man behandlet på en objektiv og profesjonell måte, noe som gjør meg trygg på at min rettssikkerhet blir ivaretatt, sier Haakonsen til Dagbladet.

- Mener du påtalenemnda er uprofesjonelle?

- Det har jeg ingen kommentar til, sier han.

- Svært lite tillitsvekkende
Det har derimot advokaten hans, Erik Flågan. Han rister på hodet av at påtalenemnda har latt saken gå så langt som de har gjort, ettersom Haakonsen aldri har hatt medlemskap i et organisasjonsledd.

- Det var en åpenbar vending for oss som jobber med foreningsrett. Jeg er svært overrasket over at dette spørsmålet ikke ble vurdert i påtalenemnda i første omgang, og det syns jeg er svært lite tillitvekkende, sier Flågan.

I pressemeldingen fra NFF står det blant annet at Haaksonsen «ikke frivillig» har akseptert NFFs regler:

Slik det fremgår har han heller ikke i tilknytning til sitt ansettelsesforhold inngått avtale om aksept av idrettens straffebestemmelser, jf. NIFs lov § 11-3 (2). Haakonsen har heller ikke frivillig valgt å akseptere NFFs regler i egenskap av sin stilling som sportslig leder i Vålerenga. Nemda er på denne bakgrunn og forutsetning avskåret fra å forfølge Haakonsen for eventuelle brudd på NFFs regler, skriver de.

Advokat Flågen reagerer på ordlyden, som han mener forsøker å stille Haakonsen i et uheldig lys.
 
- Det er helt galt at fotballforbundet insinuerer i pressemeldingen at det er Haakonsen som her forsøker å vri seg unna. Vi har aldri fått noe spørsmål om å frivillig underkaste oss reglene. Uansett har vi liten tillit til systemet, sier han.

I likhet med VIF-direktøren gleder han seg over at saken nå er i politiets hender

- Vi ser svært fram til at politiet kommer på banen, de kommer med grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper og ordinære bevisvurderingsregler. Først og fremst syns jeg dette er trist på Haakonsens vegne. All støyen dette har skapt gjorde at han valgte å gå i permisjon. Det burde vært helt unødvendig, sier Flågan til Dagbladet.

Avbryter ikke permisjonen
Haakonsen har i utgangspunktet permisjon ut sesongen. Dagens begivenheter endrer ikke på det.

- Jeg forholder meg permisjonen ikke er ferdig. Jeg gikk ut i permisjon av sportslige hensyn, og jeg regner med at fokuset rundt saken ikke endrer seg mye av dette, sier han.

- Er du overrasket over at spørsmålet om manglende medlemsskap ikke ble tatt hensyn til fra starten av? 

- I denne saken er jeg ikke overrasket over noe.

- Føler du deg trygg på at politiets etterforskning vil slå heldig ut for deg?

- Jeg ønsker ikke å prosedere saken i media. Jeg er glad for at politiet som objektiv og uavhengig instans ser videere på saken, gjentar Haakonsen.

Påtalenemndas leder, Egil André Berglund, har ikke besvart Dagbladets henvendelse.