Hamre-saken blir gjenopptatt

Appellutvalgets dom i Atle Hamre-saken blir trolig gjenopptatt.

Det skriver Bergens Tidendes nettutgave i dag. Det Norske Travselskapet (DNT) hadde i går kveld ekstraordinært styremøte for å drøfte utviklingen i saken. «Frifinnelsesdommen» fra appellutvalget har vakt stor oppsikt og er blitt kritisert for manglende lovforståelse.

På styremøte i går la jusprofessor Geir Woxholt fram en betenkning om konfliktløsning i foreningsforhold og om forholdet til Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens (EMK) paragraf 6, 2.ledd, som Atle Hamre har påberopt seg. Woxholts konklusjon er sterkt kritisk til appellutvalgets dom

- Woxholt gir ikke utvalget medhold, og vi bringer derfor saken opp igjen i Landsrådet vårt onsdag, sier Tronstad.

Betenkningen konkluderer med at appellutvalget bygger på en feilaktig forståelse av norsk rett på foreningsrettens område. Woxholt sier også at EMK er feiltolket.

- For vår del kan vi ikke la en dom bli stående som bygger på feilaktig forståelse av norsk rett på foreningsrettens område. Men rent prinsipielt er det ingenting i veien for å gi Hamre en bedre behandling enn norsk rett og EMK gir grunnlag for, sier Tronstad, som vil skissere et opplegg for styrets videre saksbehandling.

- Vi støtter oss på Woxholt, sier Tronstad.

Det betyr at DNTs landsråd onsdag kommer til å be om fornyet behandling av utestengelsesdommen.

(NTB)