Hamre siktet for 58 dopingstarter

Travkusken Atle Hamre ble tidligere denne uken siktet for 58 tilfeller for brudd på dopingbestemmelsene. Alle startene er fra 2000.

Det er politiadvokat Cathrine Reidulff i Vestfold politidistrikt som opplyser dette til Bergens Tidende.

Samtidig med at Atle Hamre står tiltalt i en pengeutpressingssak i Agder lagmannsrett, har påtalmyndighetene startet en ny straffeforfølgelse mot travkusken.

Den nye siktelsen er utarbeidet etter ordre fra statsadvokaten i Vestfold og Telemark. Saken var i sin tid meldt til politiet av fylkesveterinæren i Buskerud og Vestfold på oppdrag fra Statens dyrehelsetilsyn.

Politiadvokat Reidulff gikk inn for å henlegge saken av «prosessøkonomiske hensyn» og mente at dopingsaken ikke ville bety så mye når det gjaldt straffeutmålingen i forhold til pengeutpressingssaken. Av allmennpreventive hensyn vurderte statsadvokaten det annerledes.

Domskomiteen i Det Norske Travselskap utestengte Hamre i fire år fra travsporten i februar i år på grunn av denne dopingsaken. Hamre forsøkte å stanse utestengelsen i det sivile rettsapparatet uten å få medhold.

(NTB)