SNART PÅ HJEMMEBANE: Cecilia Brækhus under kampen mot Ku'ulei Kupihea fra Hawaii på Hartwall Arena i Helsinki. Fra 2013 kan det kanskje være mulig for verdensmesteren å bokse på hjemmebane.  Foto: Benjamin A. Ward / Dagbladet
SNART PÅ HJEMMEBANE: Cecilia Brækhus under kampen mot Ku'ulei Kupihea fra Hawaii på Hartwall Arena i Helsinki. Fra 2013 kan det kanskje være mulig for verdensmesteren å bokse på hjemmebane. Foto: Benjamin A. Ward / DagbladetVis mer

Håper å bokse på hjemmebane i 2013

Idrettspresidenten skal forsøke å endre regelverket.

Idrettspresident Børre Rognlien sier til NTB at det kan bli proffboksing på norsk jord om ikke lenge.

Men idrettspresidenten sier også at han ikke tror det vil bli noen enkel sak å få opphevet forbundet mot proffboksing her i landet.

- Jeg vet meget godt at det er ulike synspunkter på dette. På den medisinske siden er det mye motstand mot å innføre proffboksing her i landet igjen, så det er ikke snakk om noe «walkover». Nei, å få opphevet forbudet mot proffboksing fra 1981 er ingen opplagt sak, sier idrettspresidenten.

Politikere, særlig fra Fremskrittspartiet, har flere ganger forsøkt å blåse liv i debatten rundt norsk proffboksing, men hver gang det er fremmet forslag om å oppheve loven som forbyr profesjonell boksing her i landet, er resultatet blitt negativt.

Medisinerne har frarådet proffboksingen, og politikerne har støttet seg til dem. Derfor er det mye som tyder på at det store slaget om å tillate proffboksing eller ikke kommer til å stå på det medisinske planet, men til syvende og sist er det politikerne bestemmer, for det er snakk om å endre norsk lov.

Nye regler Det er nye regler fra Det internasjonale bokseforbundet (AIBA) som har gjort at diskusjonen om å tillate proffboksing på norsk jord aktuell.

Idrettspresident Børre Rognlien forklarer:

- Det er kommet forslag om nye regler fra AIBA, og det er planer om å samordne amatør- og proffboksingen. Denne prosessen settes i gang nå, og slik jeg ser det kommer de nye internasjonale reglene på dette området til å bli vedtatt fra 1. januar 2013. Det betyr at vi har et år på oss til å forandre regelverket og loven her hjemme.

- Det er ikke sikkert det vanskeligste blir å oppheve loven som forbyr proffboksing fra 1981, for det er to lover som gjelder på dette området. Den såkalte «knockoutloven» regulerer de idrettene der knockout er tillatt. Den er fra 2001, og det er i den loven det, blant annet, står at boksing med hjelm er påbudt i Norge.

- For at norsk boksing skal overleve og komme på linje med det som gjelder internasjonalt må «knockoutloven» endres på flere punkter, og dersom de nødvendige endringene går gjennom politisk, kan det hende at loven som forbyr proffboksing opphever seg selv, sier idrettspresidenten.

Bokseforbundet i styringen Med en gang det formelle vedtaket om nye regler blir gjort i Det internasjonale bokseforbundet, kommer styret i Norges Idrettsforbund til å sette i gang en prosess sammen med Norges Bokseforbund og Olympiatoppen. Det gjelder å se på hvilke tilpasninger som må gjøres i det norske lov- og regelverket.

- Etter at vi i idretten har ferdigbehandlet saken, blir den sendt til kulturdepartementet, som så vil vurdere om saken, som gjelder lovendringer, skal fremmes for Stortinget, sier Rognlien.

Han understreker overfor NTB at dette i aller høyeste grad er en politisk sak, og eventuelle endringer blir ikke gjort på grunn av Cecilia Brækhus eller Andreas Evensen, selv om det er dem som først og fremst får nye godt av at proffboksing kan bli tillatt.

- Dersom det går som vi håper og ønsker, og at det blir tillatt med proffboksing i Norge igjen, er det AIBAs regelverk som vil gjelde. Det betyr at bokseforbundet vil ha styringen, og dersom Sauerland eller andre skal være med på moroa, så må de inngå avtaler med Norges Bokseforbund.

- Vi i idrettsforbundet skal nå se om det er mulig å endre regelverket, slik at proffboksing igjen kan bli tillatt i Norge. Dersom det er mulig, ser jeg ikke bort fra at det kan bli stevne i proffboksing på norsk jord første kvartal i 2013, sier Børre Rognlien.

Han sier også at foreløpig har kontakten med politikerne kun vært på det informasjonsmessige planet, men kontakten vil bli tettere med en gang AIBA formelt vedtar det nye regelverket internasjonalt.

(NTB)