- Har en god sak

Jusprofessor Geir Woxholth er mannen som skal gi Norge OL-gullene som ennå er i bloddopernes hender. I hele helga har Norges fremste ekspert på idrettsjus studert regelverket. - Jeg antar at vi har en god sak, sier han til Dagbladet.

I går startet Norge klagesaken mot IOC etter dopingskandalen i Salt Lake City. Jusprofessor Geir Woxholth er engasjert av Idrettsforbundet og Norges Olympiske Komité til å utrede de juridiske mulighetene for klage til IOC på at de dopingtatte utøverne ikke har mistet alle medaljene fra OL.

Fredag kveld fikk han oppdraget, og i går startet Norges fremste ekspert på idrettsjus, professor Geir Woxholth ved Universitetet i Oslo, arbeidet med klagesaken.

- Dette er i aller høyeste grad en interessant jobb, både juridisk og etisk. Vi er opptatt av rettferdighet rg, fastslår Woxholth overfor Dagbladet.

Godt grunnlag

Hittil har han prøvd å sette seg inn i det juridiske regelverket til den internasjonale olympiske komité. Og han sender i vei et lysglimt til Kristen Skjeldal, Frode Estil, Thomas Alsgaard og alle andre som er opptatt av en dopingfri langrennssport:

- Jeg antar at vi har et godt grunnlag for klagen. Så langt jeg har vurdert saken i dag, mener jeg vi har flere argumenter for at IOC har myndighet og plikt til å annullere løpsresultatene. Men det gjenstår mye arbeid. Vi må snu hver stein i denne saken, påpeker Geir Woxholth.

Han tror altså at Norge har en god sak, men vil foreløpig ikke si noe om hvorfor.

Gjøre om

Idrettspresidenten kommer til å sende et brev til IOC i morgen der han begjærer saken tatt opp av styret.

Geir Woxholths jobb blir å grave fram alle juridiske sider, slik at dopingtatte Johann Mühlegg, Larissa Lazutina og Olga Danilova mister alle medaljene fra OL og ikke bare fra den siste distansen.

I første rekke kommer Norge til å jobbe for å overbevise IOC om at de plikter å omgjøre resultalistene og ta medaljene tilbake. Woxholth skal finkjemme IOCs charter i dette arbeidet.

OL-tvister

- Regelverket er fragmentarisk og ufullstendig og kan være vanskelig å tolke. Dessuten er det ikke spesielt presist, og enkelte regler kan stride mot hverandre, forteller han om IOCs regelverk.

Samtidig kommer Norge til å bringe saken inn for CAS, den internasjonale voldgiftsdomstolen for idrettssaker. IOCs charter sier at alle tvister i forbindelse med OL skal løses der. CAS har en del tidsfrister for når saker blir foreldet. Derfor har Woxholth allerede skrevet til domstolen og varslet at det kommer en sak fra Norge i etterkant av OL.

Dessuten vil Geir Woxholth holde denne døra åpen dersom Norges klage overfor IOC blir avvist.

- Dersom vi ikke får medhold av IOC eller saken ikke kan behandles av CAS, kommer vi til å utrede muligheten for et søksmål mot IOC i sveitsiske domstoler. Men dette ønsker vi å unngå, sier Woxholth.

Grundig arbeid

Han innser at han har et svært møysommelig og grundig arbeid foran seg i tida framover.

- Det er en stor jobb å utrede alle de juridiske sidene slik at vi kan vurdere hvor sterkt vi står, kommenterer professoren.

Helt essensielt i arbeidet blir å finne ut hvor mye bevis IOC trenger for å kunne ta alle medaljene til de dopingtatte utøverne.

- Dette blir en omfattende sak. Trolig blir klagen til IOC på 30- 50 sider, tror jusprofessoren.

MØYSOMMELIG ARBEID: Jusprofessor Geir Woxholth er i gang med arbeidet som skal ende med en norsk klage til IOC etter at de dopingtatte utøverne fikk beholde medaljer fra OL i Salt Lake City.
GULL OG BEDRAG: Det blir gull til Frode Estil (t.v.) og Thomas Alsgaard (t.h.) hvis den dopingtatte Johann Mühlegg må levere tilbake medaljen fra jaktstarten.