Hard kritikk mot Samaranch

IOK-president Juan Antonio Samaranch får massiv kritikk for sitt utspill om å redusere dopinglisten drastisk. - Uttalelsene til Samaranch er så groteske at jeg håper han er feilsitert, sier den norske legen Inggard Lereim.

Lereim har jobbet med internasjonal idrettsmedisin i 25 år, og er medlem av den medisinske komiteen i Det internasjonale skiforbundet (FIS). Han var blant annet medisinsk ansvarlig under VM på ski i Trondheim i fjor.

I et intervju med den spanske avisen El Mundo, sa Samaranch at han mente at flere stoffer burde fjernes fra IOKs dopingliste. - Alt som ikke påvirker utøvernes helse, er etter min mening ikke doping, sa spanieren.

- Jeg mener at substanser bør forbys dersom de i første rekke er skadelige for helsen, og i andre rekke er prestasjonsfremmende. Dersom de bare fremmer prestasjonene, mener jeg at det ikke er snakk om doping, sa IOK-presidenten.

- Doping er juks

Lereim mener at signaleffekten fra Samaranchs uttalelser er svært uheldig. - Det er snakk om etikk og holdning, ikke kjemiske detaljer. Doping er juks, sier han til NRK.

Lereim sier at en rekke stoffer på kort sikt ikke gjør mye skade på kroppen. - De fleste midler gjør imidlertid skade på lang sikt, sier han.

Dermed kan det bli vanskelig for Samaranch å få gjennomført en kutt i forbudslista, som per i dag er delt inn i tre hovedgrupper: 1) Klasser av dopingmidler (medikamenter), 2) Dopingmetoder og 3) Midler som er gjenstand for visse restriksjoner.

I den første hovedgruppen finnes blant annet stimulanter, smertestillende, anabole stoffer og vanndrivende, mens den tredje hovedgruppen tar for seg blant annet alkohol, marihuana og betablokkere.

I beskrivelsene av gruppene nevnes det bivirkninger av større eller mindre grad for omtrent alle undergruppene.

- Farlig diskusjon

Også det tyske IOK-medlemmet Thomas Bach reagerer sterkt på Samaranchs utspill. Han karakteriserer uttalelsene som «en personlig meningsytring», og legger til at det knapt finnes stoffer på listen som ikke har skadelige bivirkninger.

- Utøverne må vise hva de kan prestere med egne krefter. De kan ikke la seg styre og manipulere uten å ta ansvar, sier Bach.

- Slik situasjonen er nå, bør det heller snakkes mer om å avsløre nye dopingmetoder og -stoffer, enn å fjerne de vi allerede har, mener Wilhelm Schänzer, leder for Institutt for biokjemi og dopinganalyser i Köln.

- Samaranch har åpnet en svært farlig diskusjon, som kan få uheldige konsekvenser, mener Schänzer.

(NTB-DPA)