- Harselerer fortsatt med kona mi

Tormod Riise tar både drapstrussel og trusler om at hjemmet skal brenne alvorlig. - Det er skremmende, sier mannen til agentmamma Berit Riise.

ÅLESUND (Dagbladet): - Det mest skuffende i dag er at Aalesund FKs trener Ivar Morten Nordmark har fortsatt harseleringen av kona mi. Han skal vite at det er han selv som har startet det som kom fram i «Tabloid». Han forsøker å fleipe det bort som en bagatell. Det er ikke opp til Nordmark å avgjøre hva som er sårende for kona mi, sier Tormod Riise.

Drapstrussel

Fredagen ble alt annet enn fredelig:

På AaFKs hjemmeside på Internett dukket det opp en anonyme drapstrussel mot Riise-familien. Det ble også lagt fram planer om å brenne familiens hus og advarsler mot at Berit Riise viste seg i bygatene i Ålesund. Politiet tok truslene alvorlig og patruljerte jevnlig forbi huset i det rolige boligområdet på Hessa i går.

AaFKs høyreback og nettredaktør, Hermann Ekeberg, fjernet drapstrusselen etter kort tid på hjemmesida. Men ilden fortsatte:

«...hvis Nordmark (Ivar Morten) trekker seg som trener på grunn av pisspreiket til ho Berit, så skal huset brennes...», var en av de mange sterke meldingene som ble lagt ut på nettet.

Uforberedt

- Jeg vet at det har stått ting som skremmer på nettet, men jeg har ikke selv lest det, sier Tormod Riise, som var uforberedt på konas utspill på direkten i TV2.

- Berits utblåsning i «Tabloid» om sextrakassering, kom spontant. Jeg er hundre prosent sikker på at hun har dekning for det hun har sagt og støtter fullt ut at hun gikk så hardt ut, sier Tormod Riise.

Berit Riise og mannen Tormod hadde holdt sextrakasseringene skjult for sønnen Bjørn Helge.

Han fikk den ubehagelige overraskelsen servert på TV2 torsdag kveld.

Mannen til agentmamma Riise hadde en travel dag hjemme i stua på Hessa i går.

- Det har ringt folk i hele dag med støtteerklæringer og oppmuntringer. Blant annet damer som har vært i samme posisjon som Berit og har opplevd det samme som henne innen både idrett og politikk, sier Tormod Riise.

- Fantastisk mor

Stefaren til John Arne og Bjørn Helge Riise har et annet bilde av sin kone enn det som er kommet fram gjennom media:

- Rett nok har hun temperament og sier ting rett ut når hun vet hun har dekning for det. Langt viktigere er det at hun er en fantastisk mor og ei god kone. Hun har lært seg at hun må ta kraftigere i enn en mann for å bli hørt i det mannsdominerte fotballmiljøet, men hun har krav på å bli behandlet med samme respekt som hun behandler andre, sier han.

- Mer enn en gang har hun sagt til meg at hun ikke vet om hun orker å holde på lenger fordi hun ikke blir tatt på alvor, sier ektemannen mellom telefonsamtalene.

- Når vi får dette på avstand, tror jeg alle kommer styrket ut av dette, sier Tormod Riise, som satt alene hjemme med telefonene. Kona velger å bli i Oslo til ting har roet seg ned i hjembyen.

Berit Riise søkte i går hjelp hos høyesterettsadvokat Tor Erling Staff. Her er deres pressemelding.

Staff og Riises pressemelding

1. Berit Riise har anmodet om min bistand i anledning uttalelser hun og styreformann i Aalesund Fotballklubb fremkom med i gårsdagens «Tabloid» på TV2.

2. Berit Riise har som kvinne og som agent og mor for John Arne og Bjørn Helge Riise gjennom lang tid opplevet en fokusering på sin person av også seksuell art. Denne fokusering oppleves som uønsket og utilbørlig.

Det er på det rene at klubbens trener Ivar Morten Nordmark i en samtale sommeren 2001 som var angitt å skulle omhandle sportslige spørsmål fremkom med uttalelser av seksuell karakter som av Berit Riise naturlig ble oppfattet som sterkt krenkende.

Uttalelsene forårsaket et hurtig berammet møte mellom Berit Riise og hennes mann på den ene side og på den annen side klubbens ledelse der trenerens uttalelse fra ledelsens side ble beklaget.

Ivar Morten Nordmark telefonerte deretter også selv Berit Riise og beklaget det inntrufne.

De omtalte møter bekreftes da også av klubbens ledelse.

3.Klubbtrener Ivar Morten Nordmark og agent Berit Riise har oppfattet meningen bak de uttalelser Nordmark fremkom med klart forskjellig.

Berit Riise tar til etterretning at Ivar Morten Nordmark for sitt vedkommende har en annen oppfatning av de aktuelle uttalelser. Berit Riise i sin egenskap av profilert og sterkt engasjert yrkeskvinne føler imidlertid et spesielt ansvar for sin egen yrkesmessige og familiære integritet og sin rett til å reagere i forhold til rent personlige krenkelser; hun er seg bevisst at svært mange norske kvinner må tåle uønsket omtale eller tiltale av seksuell art uten mulighet til å kunne ta til gjenmæle.

4.Berit Riise har reagert meget sterkt på den måte ledende personer innen Aalesund Fotballklubb etter «Tabloid» har søkt å underkjenne Riises integritet og hennes yrkesmessige posisjon. Hun velger imidlertid å oppfatte dette som et strategisk trekk og utslag av velkjent mannlig hersketeknikk.

For sin del anser Berit Riise saken med denne pressemelding for avsluttet. Hennes engasjement vil fortsatt være rettet mot hennes arbeid som fotballagent.

Oslo, 10. januar 2003 Tor Erling Staff

SÅ MAMMA PÅ TV: Bjørn Helge Riise så, sammen med samboeren Lena Jensen og stefar Tormod Riise, mamma Berit Riise på TV fra stua i går kveld.