Her er avtalen

AVTALE MELLOM NFF OG PROFFSPILLERE I UTLANDET SOM DELTAR PÅ LANDSLAGET

På bakgrunn av drøftelser i Manchester 9.1.2001 er det inngått slik avtale:

1. NFF har inngått kommersielle markedsavtaler med sponsorer, og det er en forutsetning i avtalene at det skal skje medvirkning fra spillere på A-landslaget herrer.

Mellom NFF og de fleste landslagsspillerne er inngått avtale som regulerer ytelser (rettigheter og plikter) i forbindelse med deltagelse på landslaget, herunder medvirkning til NFFs markedsavtaler. Avtalen mellom NFF og spillerne er for de flestes vedkommende datert 10.8.2000, og det er utformet en tilleggsavtale 14.12.2000, samt foretatt presiseringer som fremgår av vedlegg til denne avtale.

Avtalen mellom NFF og spillerne er inngått på grunnlag av

  • at spillerne har retten til eget navn, bilde og signatur,
  • at retten til å inngå kommersielle markedsavtaler knyttet til landslaget tilligger NFF,
  • at NFF kan stille betingelser for spillernes deltagelse på landslaget, herunder at spillerne medvirker i NFFs markedsavtaler.

2. NISO/spillerutvalget anbefaler etter dette at alle aktuelle spillere underskriver avtalen med NFF med de endringer det ble enighet om i møtet 9.1.2001, jfr. vedlegg til denne avtale. Undertegnede spillere bekrefter at de vil undertegne avtalene.

3. Konsekvensen av enigheten er at samtlige spillere er tilgjengelig for landslagsspill ved avtalens underskrift. Spillerne har opplevd å ha vært utestengt, men ved inngåelsen av denne avtalen er ikke dette tilfellet.

Oslo/Manchester, 12. januar 2001

Per Ravn Omdal Morgan Andersen Henning Berg

Karen Espelund Ronny Johnsen Ole Gunnar Solskjær