Her er brevet

Dette er brevet som løste Kjell Arve Husby fra alle verv i Oppdal friidrettsklubb. Brevet er trykket i Aftenposten Aften i dag:

Til styret i Oppdal friidrettsklubb v/Oddbjørn Dalslåen

«Vi som har undertegnet dette brevet er alle medlemmer i Oppdal friidrettsklubb som dessverre har besluttet at vi vil melde oss ut av klubben.

For at det ikke skal oppstå misforståelser, og ikke minst for at styret skal få anledning til å se nærmere på de forhold vi påpeker, vil vi gi følgende begrunnelse for utmeldelsen.

Vi har også et ønske om at styret skal rydde opp i det som vi føler som et problem slik at andre medlemmer ikke skal sitte igjen med den opplevelse og de inntrykk vi har.

Dessverre har tillitsforholdet mellom oss og vår trener Kjell Arve Husby gradvis blitt svakere, for nå ikke å være til stede i det hele.

Over lengre tid har vi hatt en opplevelse av at trener Kjell Arve Husby har medvirket til splittelse og motsetningsforhold mellom de enkelte utøvere i treningsgruppen.

Konkret knytter dette seg til at han har skapt et intimt og fortrolig forhold til oss for så i neste omgang å misbruke den tillit vi har vist. Dette ved at han har brakt videre fortrolige opplysninger og også kommet med usannheter.

Fortrolige ting som vi har meddelt i tillit, er brakt videre til andre utøvere i gruppen. Dette opplever vi som krenkende, og et grovt brudd på den tillit vi har vist.

Flere av de kvinnelige utøvere har følt et sterkt ubehag ved det vi opplever som fysiske og seksuelle tilnærmelser fra treneren.

En av kvinnene har en opplevelse som hun føler går over grensen til det voldelige.

Vi opplever trener Kjell Arve Husbys metoder som utradisjonelle og utenfor de rammer som forholdet mellom en myndighetsperson og oss i treningsgruppen skal være.

Forholdet mellom trener og den enkelte utøver har vært av en slik karakter at enkelte av oss har tapt gleden ved å drive friidrett.

Når vi nå dessverre ser oss nødt til å melde oss ut av klubben, er dette også for å finne tilbake til idrettsgleden og et godt miljø oss imellom. Noe som er avgjørende for at vi skal lykkes å ha fremgang som utøvere.»