Her er det forfalskede brevet

Se hvordan eks-idrettspresidenten førte Idrettsstyret bak lyset.

(Dagbladet.no): I dag ble den egentlige bakgrunnen for Karl-Arne Johannessens avgang som idrettspresident i mars avslørt.

Johannessen førte Idrettsstyret bak lyset da han 17. november i fjor viste fram et brev, hvor Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag idrettskrets ble lovet flere millioner kroner, uten at saken var blitt endelig styrebehandlet.

I midten av februar sendte Johannessen e-posten kretsen hadde etterlyst i flere måneder.

Han brukte sin it-kompetanse til å tilbakedatere den til 17. november, og kunne dermed vise til å ha sendt ut e-post på samme tid som ha ga løftene.

I den tilbakedaterte e-posten, med tittelen «Vedrørende TIS-prosjektet» (Trønderidrett i samarbeid, journ.anm) skriver Johannessen blant annet:

«Den planlagte stillingen i Sør-Trøndelag på anleggssektoren tiltres med finansiering når stillingen er blitt besatt.»

«NIFs bidrag blir finansiering av 1,5 årsverk som skal arbeide etter den angitte stillingsbeskrivelse for soneutviklere.»

Han avslutter med å understreke at det er en forutsetning at arbeidet i sonene berører begge idrettskretser, og at nestsjefen i Idrettsforbundet, Erik Eide, skal ta seg av den administrative oppfølgingen i NIF sentralt.

TILBAKEDATERTE E-POSTEN: Midt i februar sendte idrettspresident Karl-Arne Johannessen dette tildelingsbrevet på e-post til Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag idrettskrets, etter at de hadde etterlyst pengene de hadde fått garantier om tre måneder i forveien. Problemet var at idrettsstyret ikke hadde ferdigbehandlet saken - og at e-posten var forfalsket på den måten at datoen var tilbakestilt til 17. november, dagen da Johannessen første gang ga lovnader om økonomiske bevilgninger.
TILBAKEDATERTE E-POSTEN: Midt i februar sendte idrettspresident Karl-Arne Johannessen dette tildelingsbrevet på e-post til Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag idrettskrets, etter at de hadde etterlyst pengene de hadde fått garantier om tre måneder i forveien. Problemet var at idrettsstyret ikke hadde ferdigbehandlet saken - og at e-posten var forfalsket på den måten at datoen var tilbakestilt til 17. november, dagen da Johannessen første gang ga lovnader om økonomiske bevilgninger. Vis mer

Her kan du lese hele brevet! (PDF)

Grunnen til at Johannessen lovet kretsene økonomisk støtte, hadde trolig sammenheng med det forestående presidentvalget.

For Johannessen har profilert seg som de store særforbundenes mann - og var i utgangspunktet tilhenger av å redusere bemanningen i kretsene framfor å øke den.

Følte at noe ikke stemte

Kretsleder i Sør-Trøndelag, Kjell Dahle, ble lettet da han fikk det som nå viser seg å være et forfalsket tilsagnsbrev.

- Det var en lettelse for oss da vi fikk tilsagnsbrevet i februar. Da hadde vi etterlyst det i tre måneder, etter at vi fikk se kladden 17. november.

- Hadde dere ingen mistanker om at noe var galt?

- Vi hadde en følelse av at noe ikke stemte, men først i dag falt alle brikkene på plass. Vi var ikke kjent med den dekkoperasjonen som foregikk da han gikk av som president 12. mars. Det fikk vi først vite i dag, sier Dahle til Dagbladet.no.

Her er det forfalskede brevet

For det var ikke riktig slik Idrettsstyret først opplyste - at Johannessen fratrådte av helsemessige årsaker

- Hva tenker du om det?

- Det burde vi selvsagt hatt kjennskap til, særlig vi i Trøndelag som er så berørt. Jeg er overrasket over måten idrettsstyret har håndtert denne saken på. De har bidratt til å tildekke viktige opplysninger i toppen av norsk idrett, sier Dahle.

Han sitter for øvrig selv i valgkomiteen som nylig vraket så godt som hele det sittende idrettsstyret i innstillingen til nytt styre.

Får støtte likevel

Dahle var i møter med de daværende styremedlemmene Odd-Roar Thorsen og Tove Paule 1. mars 2006, altså før Johannessen kom med lovnader om økonomiske bevilgninger.

- Jeg og min kollega Svein Myrh i Nord-Trøndelag idrettskrets redegjorde for prosjektet vårt på Gardermoen. På det tidspunktet var ikke lovnadene så konkrete som i november, styret og arbeidsutvalget hadde behandlet saken en rekke ganger, men den var ikke ferdigbehandlet, sier Dahle.

Som altså trodde alt var i orden da Johannessen viste dem brevet uten signatur 17. november.

Nå har han likevel fått forsikringer om at kretsen får den årlige støtten på 1,3 millioner kroner de neste tre årene.

- I ettertid har vi fått verifisert av Odd-Roar Thorsen (konstituert idrettspresident, journ.anm.) at bevilgningene er i orden. Det fikk jeg bekreftet av Thorsen selv så seint som i dag, sier han til Dagbladet.no.

Karl-Arne Johannessen hevder overfor VG i dag at han forfattet tilsagnsbrevet i november, men at det ved en feil aldri ble sendt ut. Og at han deretter håpet å dekke over glippen.

- Det er en feil jeg gjerne skulle ha hatt ugjort Jeg informerte administrasjonen, og deretter styret om dette. Jeg la meg helt flat om det, sier han til avisa.

<B>FUSKET: Tidligere idrettspresident Karl-Arne Johannessen.