- ANDRE MÅ VURDERE ETIKK OG MORAL:  Tidligere politimester i Oslo, Arnstein Gjengedal, leder påtaleremnda i Antidoping Norge. I lys av Petar-saken ønsker han nye regler, som gir påtalenemnda lov til å informere andre organer i saker hvor Antidoping Norge ikke har myndighet. 
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Scanpix
- ANDRE MÅ VURDERE ETIKK OG MORAL: Tidligere politimester i Oslo, Arnstein Gjengedal, leder påtaleremnda i Antidoping Norge. I lys av Petar-saken ønsker han nye regler, som gir påtalenemnda lov til å informere andre organer i saker hvor Antidoping Norge ikke har myndighet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB ScanpixVis mer

- Her er det spørsmål om etikk og moral

Antidoping Norge ønsker å dele informasjon fra granskingen av Petar Vukicevic.

(Dagbladet): Tidligere politimester Anstein Gjengedal leder påtalenemnda i Antidoping Norge. Før jul håper nemnda å ha kommet til en konklusjon i sin gransking av topptreneren Petar Vukicevic. Det er en lovmessig utfordring. Som Dagbladet tidligere har omtalt, må nemnda forholde seg til en foreldelsesfrist på åtte år.

- Vi har undersøkt forhold som er begått tidligere, for å se om de kan kaste lys over nyere forhold. Vi visste at dette lå lenger tilbake enn åtte år, og det var derfor saken i sin tid ble henlagt. På bakgrunn av nye opplysninger i Dagbladet, ble saken gjenåpnet. Men om vi skal reise en sak for brudd på dopingbestemmelsene, må vi finne overtredelser som er ferskere, sier Gjengedal til Dagbladet.

Overfor Dagbladet har Vukicevic innrømmet at han forhørte seg om forbudte stoffer. Dagbladet har avdekket legebesøk der informasjonen sammenfaller med innhold i e-poster som Petar hevder at ekskona har manipulert i ettertid. Hun nekter for dette.

Utøver Einar Inge Aasen har i Dagbladet fortalt om dop-snakk med sin trener Vukicevic på et hotellrom under en treningsleir ved årskiftet 2001/2002.

Vil dele info Fra før saken sprakk i høst har det vært kjent at det regelverket Antidoping Norge styres av, ikke gir åpning for å forfølge så gamle saker. Likevel valgte antidopingmyndighetene å granske saken.

Avgjørelser i påtalenemnda er relativt svart-hvitt: Enten mener nemnda det foreligger brudd på dopingbestemmelsene, eller så gjør den det ikke.

- Det er egentlig slik. Vi reiser påtale ved doping eller medvirkning til doping. Finner vi ikke brudd på dopingbestemmelsene, må vi henlegge. Det samme gjelder om en sak er foreldet, sier Gjengedal.

Om en sak henlegges, sier dagens lovverk at saken er avsluttet fra Antidoping Norges side. Dermed vil all innsamlet informasjon kunne forbli i ei lukket saksmappe. Det håper Gjengedal ikke vil skje.

Han mener saker som denne kan ha informasjon andre idrettsmyndigheter bør få innsyn i:

- I dette tilfellet undersøker vi om det er mulig, sier han.

- Etiske spørsmål Etter ei lang gransking av Petar-saken, sitter Antidoping Norge med informasjon som handler om mer enn foreldelsesfrister. Det er slik informasjon Gjengedal mener organer med andre regelsett bør kunne få innsyn i.

- Norges Idrettsforbund har andre regler å forholde seg til, for eksempel brudd på idrettens anseelse eller at noen har gitt uriktige opplysninger, sier Gjengedal.

KAN FÅ SVAR: Idrettspresident Børre Rognlien regulerer sammen med idrettsstyret lovene Antidoping Norge må rette seg etter. Men forbundet har også egne regler i forhold til etikk og moral i norsk idrett. Antidoping Norge (ADN) åpner for å gi Rognlien informasjon om granskingen av trener Petar Vukicevic, uavhengig av ADNs konklusjon.
Foto: Frank Karlsen / Dagbladet
KAN FÅ SVAR: Idrettspresident Børre Rognlien regulerer sammen med idrettsstyret lovene Antidoping Norge må rette seg etter. Men forbundet har også egne regler i forhold til etikk og moral i norsk idrett. Antidoping Norge (ADN) åpner for å gi Rognlien informasjon om granskingen av trener Petar Vukicevic, uavhengig av ADNs konklusjon. Foto: Frank Karlsen / Dagbladet Vis mer

Han ønsker ikke å mene noe om hvordan andre myndigheter skal følge opp Vukicevic-saken.

- Men det er etiske og moralske spørsmål her. Det er idretten selv som definerer hva slags holdinger man skal ha, hva man skal stå for, sier Gjengedal.

Ber om lovendring Han har derfor bedt om en lovendring, slik at opplysninger fra etterforskning i Antidoping Norge, kan komme andre myndigheter til gode i visse saker.

- Vi kan avdekke forhold som ikke rammes av vårt regelverk, men hvor det er saklig grunn til at andre får innsyn i materialet, sier Gjengedal.

En slik lovendring kan komme raskt, ettersom idrettsstyret kan endre slike regler løpende - uten å måtte vente til neste idrettsting. 

Dagbladet er kjent med at kilder i både Idrettsforbundet og Antidoping Norge mener det finnes en hjemmel som åpner for deling av visse typer informasjon i Vukicevic-saken. Innholdet og veien videre blir det så opp til forbundet å vurdere.