VIL HA DNA-TEST: Erik Tysse og advokat Gunnar Martin Kjenner (t.h) har levert inn sin forklaring til Antidoping Norge. Foto: Berit  Roald / SCANPIX .
VIL HA DNA-TEST: Erik Tysse og advokat Gunnar Martin Kjenner (t.h) har levert inn sin forklaring til Antidoping Norge. Foto: Berit Roald / SCANPIX .Vis mer

Her er Tysses dopingforsvar

- Vanskelig å forstå at det er Tysses urin som er analysert.

|||(Dagbladet): I går leverte Erik Tysses advokat, Gunnar Martin Kjenner, inn kappgjengerens svar til Antidoping Norge. Der ber de om en oppklaring på en rekke mistenkelige punkter vedrørende den positive urinprøven til Tysse.

Hovedargumentet til Kjenner er at vekten på Tysses urin forandret seg fra prøven ble avgitt til den kom til laboratoriet i Italia.

- Det er umulig at urinens vekt forandrer seg så mye som den gjorde i Tysses tilfelle. Det er ingen som har hørt om noe liknende tidligere, dette er hovedpunktet vårt overfor Antidoping Norge, sier Gunnar Martin Kjenner til Dagbladet.

Mange indisier I forlengelse av dette bes det om en DNA-prøve av urinen, for å finne ut om det virkelig er Tysses urin som er analysert.

- For oss er det vanskelig å forstå at det er Tysses urin som er analysert. Dette må oppklares, og det bør også være i Antidoping Norges interesser.

I tillegg til den spesifikke vekten er det tre indisier som peker mot at Tysse har dopet seg, disse indisiene blir det nå opp til påtalenemda i Antidoping Norge å ta stilling til.

• Alle kontrollprøver som skulle underbygge et positivt prøveresultat er negative.
• Blodpasset er stabilt (stabile nivåer av røde blodlegemer)
Naturlig EPO er tilstede

- Alle indisier taler mot at Tysse har dopet seg, prøvene som skulle underbygge den positive prøven er negative, han har stabile blodverdier og han har naturlige EPO-verdier. Det siste er ikke mulig om man tilfører kunstig EPO, sier Kjenner.

- Forhåndsdømming I tillegg har Tysse-leiren flere kritiske bemerkninger til hvordan laboratoriet i Italia analyserte prøven.

- Analyserapporten vi har fått er ufullstendig på noen punkter. Vi ber Antidoping Norge om å skaffe mer informasjon før vi kan trekke konklusjoner. Det går på måten de har analysert prøven.

Dopingsaken til Tysse går nå over i neste fase. Administrasjonen i Antidoping Norge sender Tysses svar over til påtalenemda, de kan da skaffe mer informasjon, som en DNA-analyse av prøven, før de tar stilling til om Tysse skal anmeldes for doping.

Normalt ville ikke en dopingsak være offentlig på dette stadiet, siden Tysse ennå ikke er anmeldt for doping. Men på grunn av EM i friidrett, valgte Tysse selv å gå ut med den positive prøven for å unngå spekulasjoner da navnet hans ville mangle på deltakerlista.

- Erik ønsket å unngå spekulasjoner og valgte det minste av to onder, nemlig å ta belastningen med å gå ut med den positive dopingprøven på et tidlig stadium. Dette for å unngå spekulasjoner i forbindelse med EM, sier Kjenner, som mener flere har misforstått hvor dopingsaken har stått.

Under EM i friidrett uttalte kappgjengere fra flere land seg om saken.

- Han er ikke en gang anmeldt for doping ennå, men flere medier og mange med posisjoner har gått ut og uttalt seg som om han er skyldig allerede før han er anmeldt. Dette taler ikke til idrettens fordel og er svært uheldig for ham. Enkelte personer har vist liten skjønnsomhet når de uttaler seg, sier Gunnar Martin Kjenner.