Petter Northug:

Her kan Northug sone

Ilseng fengsel peker seg ut som ett av to aktuelle fengsler når Petter Northug skal sone sin dom. Men soningskø gjør at Northug trolig sitter inne først fra sommeren.

MULIG SONINGSSTED: Innlandet fengsel avdeling Ilseng, i Stange, er ett av to fengsler som peker seg ut for Petter Norhug å sone i. Foto: Kriminalomsorgen
MULIG SONINGSSTED: Innlandet fengsel avdeling Ilseng, i Stange, er ett av to fengsler som peker seg ut for Petter Norhug å sone i. Foto: Kriminalomsorgen Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Petter Northug ble før jul dømt til sju måneders ubetinget fengsel for brudd på veitrafikkloven og for besittelse av kokain og MDMA.

- Jeg har ikke anledning til å gå inn på den konkrete saken. Men fra vi får dommen oversendt fra påtalemyndigheten, vil det normalt bli sendt innkallelse til den domfelte om soning innen 60 dager, sier Atle Syvertsen, seniorrådgiver i kommunikasjonsavdelingen i Kriminalomsorgsdirektoratet.

Dagbladet får nå bekreftet fra Øst politistrikt, påtalemyndigheten i saken, at dommen mot Petter Northug nå er sendt over til Kriminalomsorgen.

Men, som Syvertsen sier, det ligger utfordringer i veien.

- Nå er det snakk om kapasiteten i fengslene. For denne typer dommer er det i dag i snitt 70 dagers soningskø, forteller han – og forklarer:

- Det er Corona som har gitt soningskøen. Belegget er redusert fordi man har tatt ned kapasiteten. I enkelte fengsler har man hatt opptil fire på rommet. Det kan man naturligvis ikke ha lenger, forklarer Syvertsen.

De 70 dagene kommer på toppen av innkallingstiden på rundt to måneder.

- Så ut fra opplysningene dine kan Northug tidligst komme inn til soning om fire måneder, nærmere sommeren?

- Ja, det kan det fort bli. Men jeg kan ikke uttale meg konkret om hans sak, svarer han.

Tidligere er det blitt spekulert i at Northug kunne vært ferdigsonet og en fri mann før sommeren. Det ser ikke slik ut i dag.

DØMT: Tingrettsdommer Ole Kristen Øverberg dømte Northug til ubetinget fengsel i syv måneder og tap av førerretten for alltid. Video: NTB Vis mer

Ilseng aktuelt

Fra innkallelse blir sendt, får Northug noen uker på seg til «å ordne praktiske ting» før soningen, sier Syvertsen.

- Det kan være alt fra hus og hjem, jobbforhold og økonomi og andre praktiske ting som må ordnes før domfelte skal inn til soning, forklarer han.

Når det gjelder hvilket fengsel Northug skal sone i, kan Syvertsen heller ikke gå inn på detaljer her.

- Men generelt har Ilseng tatt unna veldig mange korttidsommer i dette distriktet, sier han.

- Så det er å anta at Northug skal sone her?

- Det er å strekke det for langt. Jeg sier at mange med denne type dommer soner der.

FENGSELET: Innlandet fengsel avdeling Ilseng er et lavsikkerhetsfengsel med rundt 90 plasser. På grunn av corona er kapasiteten tatt ned til det halve. Northug kan komme til å sone her. Foto: Kriminalomsorgen
FENGSELET: Innlandet fengsel avdeling Ilseng er et lavsikkerhetsfengsel med rundt 90 plasser. På grunn av corona er kapasiteten tatt ned til det halve. Northug kan komme til å sone her. Foto: Kriminalomsorgen Vis mer

Innlandet fengsel, avdeling Ilseng, er et lavsikkerhets-fengsel i Stange kommune i Innlandet.

Regiondirektør Stig Storvik i Kriminalomsorgen Region Øst bekrefter på generelt grunnlag at Ilseng er en anstalt som er mye brukt for denne type dommer hvor straffen skal gjennomføres i fengsel med lavere sikkerhet.

- Vi har to større enheter på lavsikkerhet i vår region. Det er Innlandet fengsel avdeling Ilseng og Indre Østfold fengsel avdeling Trøgstad. Begge disse har normalt 90 plasser, men med Covid-19 er kapasiteten betydelig redusert fordi vi ønsker at innsatte skal enerom under soningen for å redusere smitterisikoen i fengslene, forteller han.

ALTERNATIV: Indre Østfold fengsel avdeling Trøgstad er det andre fengselet som peker seg ut som soningssted for Petter Northug. Foto: Kriminalomsorgen
ALTERNATIV: Indre Østfold fengsel avdeling Trøgstad er det andre fengselet som peker seg ut som soningssted for Petter Northug. Foto: Kriminalomsorgen Vis mer

Med andre ord slipper Petter Northug – i alle tilfelle - å dele fengselsrom med andre.

- Også Valdres og Kongsvinger har lavsikkerhetsavdelinger, men med mye mindre kapasitet, opplyser Storvik.

Han forteller at 462 domfelte står i soningskø på lavsikkerhetsdommer i region Øst nå. (Northugs region, red.anm.)

- Hvor mange dager det tilsvarer, kan vi ikke tallfeste. Men det er ikke langt unna landssnittet på ca 70 dager i kø. Jeg kan ikke kommentere Northugs sak spesifikt, men det er riktig at vi for tida har noen utfordringer knyttet til fullbyrdelse av dommer som skal sones på lavere sikkerhet på grunn av coronapandemien, sier han.

SONINGSKØ: Regiondirektør Stig Storvik i Kriminalomsorgen Region Øst forteller på generelt grunnlag at det er utfordringer med kapasiteten i type lavsikkerhetsfengsler som Northug skal sone i. Det betyr venting og soningskø for Northug. Foto: Torbjørn Berg, Dagbladet
SONINGSKØ: Regiondirektør Stig Storvik i Kriminalomsorgen Region Øst forteller på generelt grunnlag at det er utfordringer med kapasiteten i type lavsikkerhetsfengsler som Northug skal sone i. Det betyr venting og soningskø for Northug. Foto: Torbjørn Berg, Dagbladet Vis mer

Fotlenke etter hvert?

Med en dom på over seks måneder, som i dette tilfellet, gis det ikke anledning til å avtjene hele straffen hjemme med fotlenke, som Northug gjorde da han ble dømt første gang - i 2015 – da for promillekjøring.

Northug må derfor belage seg på måneder i fengsel.

AKSEPTERER: Petter Northug har akseptert sin straff, og venter på soningen, sier hans forsvarer. Foto: NTB
AKSEPTERER: Petter Northug har akseptert sin straff, og venter på soningen, sier hans forsvarer. Foto: NTB Vis mer

Syvertsen i Kriminalomsorgsdirektoratet forteller at man kan søke om å få sone med fotlenke i eget hjem når man har sonet en tredjedel av dommen.

Det betyr at Northug i dette tilfellet kan søke om å sone de resterende dagene av dommen med fotlenke etter rundt 70 dager. I praksis betyr det at Northug kan sone de siste to tredelene av dommen – mer enn fire måneder – i sin leilighet på Bislett i Oslo (hans folkeregistrerte adresse), eller på et eventuelt annet sted.

I utgangspunktet er det på den domfeltes folkeregistrerte adresse, eller hvor han eller hun bor midlertidig, vedkommende skal sone. Men det heter seg også at «det kan godtas at domfelte bor hos andre under straffegjennomføringen, som for eksempel slekt eller venner», ifølge lovverket.

- Når det gjelder bosted ved en eventuell soning av deler av dommen ved elektronisk kontroll, vil det være en skjønnsmessig vurdering. Straffegjennomføringsloven gir rom for det, sier Syvertsen.

- En domfelt kan selv søke om dette. Det er det enkleste søknadsskjemaet i norsk forvaltning. Det er vanlig å få innvilget søknaden for denne type dommer om vilkårene er til stede, opplyser Syvertsen.

REAGERER: Advokat John Christian Elden reagerer på dommen mot Petter Northug. Reporter: Audun Hageskal / Dagbladet Vis mer

Men regiondirektør Stig Storvik i Kriminalomsorgen region Øst belyser et potensielt annet problem for Northug. For Northug vil det generelt bli vanskeligere å få godkjent fotlenkesoning.

- Jeg understreker at jeg uttaler meg på generelt grunnlag. Terskelen blir noe høyere for å få innvilget søknaden når man har hatt fotlenke tidligere og det ikke har gitt ønsket preventiv effekt. Det tar vi hensyn til i vurderingen. Men det er fullt mulig å få ja til det likevel, så det er ikke utelukket, presiserer han.

For soning med elektronisk kontroll vil det også bli en viss soningskø.

- Har akseptert dommen

Petter Northug har ikke besvart Dagbladets henvendelse, men Northugs forsvarer, Hallvard Helle, sa følgende til Dagbladet i forrige uke:

- Generelt kan jeg si at han har fått dommen, at han har akseptert den, og at han venter på fullbyrdelse av den, og soning. Utover det ønsker jeg ikke å gå inn på de spørsmålene. Dette er nå en sak mellom Petter Northug direkte og Kriminalomsorgen.

Northugs tidligere manager Are Sørum Langås, som har bisto Northug med den første pressehåndteringen etter at saken smalt, vil ikke uttale seg.

Heller ikke Jon Inge Gullikstad, som styrer Northugs merkevare, vil si noe.

- Petter er sin egen herre når det kommer til straffesaken. Jeg jobber bare med merkevaren, og det arbeidet går sin gang, sier han.

- Kan få krav

Om det er en dom som er på mer enn 74 dager, som i Northugs tilfelle, kan innsatte søke om prøveløslatelse etter to tredeler av ferdigsonet dom.

To av tre personer får innvilget søknaden.

Dette betyr at Petter Northug kan søke om prøveløslatelse når det har gått fem måneder.

ÅRETS MØRKESTE DAG: Northugs forsvarer mener at Petter Northug har endret livsstil siden han nådde bunnen med råkjøringen i august. Video: Bjørge Dahle Johansen / Dagbladet TV Vis mer

Ifølge Retningslinjer for straffegjennomføring med elektronisk kontroll heter det at Kriminalomsorgen blant annet kan fastsette at domfelte skal gjennomgå behandling, delta i program, eller «unnlate å ha samkvem med bestemte personer».

- Kan dette bety at Northug blir pålagt å ikke ha kontakt med personer fra rusmiljøet han har sagt at han har vært en del av?

- Både ved soning med elektronisk kontroll, med fotlenke, og ved en eventuell prøveløslatelse, gis det ofte krav om at den domfelte skal avstå fra rusmidler og holde seg unna de dårlige kameratene sine. Hvor stor del av de innsatte som får slike krav, har jeg ikke eksakte tall på, svarer Atle Syvertsen i Kriminalomsorgsdirektoratet.

Ifølge forskriftene vil «nærmere tidspunkt for fullbyrding av dommen fastsettes av leder av vedkommende fengsel». Da trolig lederen av fengslene på Ilseng eller i Trøgstad.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer