Her legges billettene ut for salg

Norges Fotballforbund vil starte salget av sin kvote over nyttår.

  • 34 prosent av billettene er lagt ut til det som kalles et nøytralt publikum. Et tilsvarende antall billetter vil bli fordelt på deltakernasjonene etter trekningen i Brussel 12. desember.
  • 68 prosent av billettene vil indirekte eller direkte bli tilgjengelige for allmennheten. 14 prosent av billettene blir reservert sponsorer og støttespillere.
  • Resten av billettene fordeles på mediene, UEFA og VIP.
  • Det er fortsatt mulig å bestille billetter fra «den nøytrale kvoten» direkte fra EURO 2000. Dette kan gjøres via den offisielle EM-siden på Internett..