Hjelp, vik fra meg

Sykler du på veien, må du kjenne til vikeplikten.

Hva har bilen og sykkelen til felles? Er du usikker på svaret, hold deg langt unna både biler og sykler! Når det kommer til vikeplikt, la for guds skyld ikke høyre hjernehalvdel ta saken. Trafikken er ikke stedet for kreativitet, fantasi og nytenking. Les de neste setningene nøye, og la vikepliktsreglene synke inn som ren logikk og fornuft. Det kan redde liv.

Sykler du på veien gjelder akkurat de samme vikepliktsreglene for deg som for bilister, med forkjørsvei, høyre-regel og full pakke.

Sykler du på fortauet eller gang- og sykkelveier, har du alltid, alltid, alltid vikeplikt når du kommer til en kryssende vei.

Bjørn Skaar, senioringeniør i Statens vegvesen, mener utfordringen ligger i å kommunisere reglene på enklest mulig måte.

- Sykler du i veien, gjelder de samme reglene som for bil. Sykler du på gang- og sykkelvei har du vikeplikt uansett. Verre er det ikke, sier Skaar.

Samferdselsdepartementet har gitt Vegdirektoratet i oppgave å utrede dagens regler for syklister, og foreslå eventuelle endringer. Etter en bred offentlig høring om saken anbefaler Vegdirektoratet at dagens regler beholdes.

- Om man opptrer rolig som syklist, er det ofte bilistene viker for deg allikevel, sier Skaar. Han mener synlighet, rolig framferd og øyekontakt med medtrafikanter er avgjørende for å ferdes trygt i trafikken.

SYKLISTER MÅ KJENNE TIL VIKEPLIKTSREGLENE: Sykler du på veien, gjelder akkurat de samme vikepliktsreglene for deg som for bilister. Her er det stortingsrepresentant Inga Marte Thorkildsen (SV) som triller sykkelen sin over fotgjengerfeltet. Foto: Jacques Hvistendahl/Dagbladet
SYKLISTER MÅ KJENNE TIL VIKEPLIKTSREGLENE: Sykler du på veien, gjelder akkurat de samme vikepliktsreglene for deg som for bilister. Her er det stortingsrepresentant Inga Marte Thorkildsen (SV) som triller sykkelen sin over fotgjengerfeltet. Foto: Jacques Hvistendahl/Dagbladet Vis mer
Hjelp, vik fra meg