SE FRA RETTEN: Ivar Koteng bli spurt om hvilke tanker han gjør seg rundt måten Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun fikk sparken på. Vis mer

Forlik mellom Kåre Ingebrigtsen, Erik Hoftun og Rosenborg

Holder forliket hemmelig

Dommer Anne Marie Selvaag bekrefter at det er inngått forlik i striden mellom Rosenborg og Erik Hoftun/Kåre Ingebrigtsen.

TRONDHEIM/OSLO: Det er inngått forlik i saken mellom Kåre Ingebrigtsen, Erik Hoftun og Rosenborg.

Rett etter klokka ti bekreftet dommer Anne Marie Selvaag at partene hadde funnet fram til en løsning og at de ville komme med en pressemelding senere i dag.

Rosenborg har sluppet pressemeldingen som sier følgende:

- Etter initiativ fra tingretten har partene forhandlet om en minnelig løsning. Saken har vært en stor belastning for både trenerne og klubben, og det er derfor gledelig å kunne meddele at partene har blitt enige om et forlik.

- Partene er enige om at prosessen har vært uheldig. For å sette sluttstrek i saken, er partene blitt enige om å bevare taushet om forlikets innhold.

Dermed er partene enige om å skjule hva det endelige forliket blir.

Overfor Dagbladet forteller Erik Hoftuns advokat Andreas Ekker at Ingebrigtsen og Hoftun vil holde en felles pressekonferanse klokka 12.

PÅ PLASS I RETTEN: TV 2-ekspert Jesper Mathisen. Foto: Hans Arne Vedlog
PÅ PLASS I RETTEN: TV 2-ekspert Jesper Mathisen. Foto: Hans Arne Vedlog Vis mer

Til Dagbladet forteller TV 2-ekspert Jesper Mathisen at han tror Rosenborg skjønte at de var nødt til dette.

- Dette var som forventet. Rosenborg skjønte at de hadde en dårligere sak enn de trodde. Klubben har fått en stygg ripe i lakken. Som alltid når det gjelder forlik, så er det penger som gjelder til slutt, sier Mathisen.

Ikke overrasket

Lederen av trenerforeningen, Teddy Moen, kommenterer forliket slik:

- Jeg er egentlig ikke overrasket. Det var tydelig at dommeren i går ønsket at partene skulle sette seg ned sammen, og oppfordret innstendig til dette. Erfaringen fra denne typen saker er ofte at partene underveis finner ut at de er best tjent med forlik.

LEDER I TRENERFORENINGEN: Teddy Moen. Foto: Hans Arne Vedlog
LEDER I TRENERFORENINGEN: Teddy Moen. Foto: Hans Arne Vedlog Vis mer

- Du tenker ikke at det er dumt at vi ikke fikk en dom i saken?

- Jeg føler at vi allerede har fått belyst mange sider av treneryrket. Hva slags vern trenerne har, og så videre. Jeg er sånn sett ikke veldig opptatt av det prinsippielle. Det hadde kanskje vært bra å få en juridisk vurdering knyttet til hvorvidt hovedtrener er øverste leder. Men vi er ganske tydelige på at hovedtrener ikke er å anse som virksomhetens øverste leder. Det ville betydde en total endring av trenerrollen.

Moen tilføyer:

- Jeg har holdt på med dette i 20 år. Det skal veldig mye til for at jeg blir overrasket eller sjokkert. Men det er første gang jeg har opplever at en klubb påberoper seg at treneren er virksomhetens øverste leder.

Ble utsatt

Starten av dagens rettssak ble utsatt til klokka 10, uten det ble gitt noen grunn fra retten om utsettelsen. Det var det første tegnet på på at partene nå diskuterte et forlik.

Ivar Koteng sier til NRK onsdag morgen at det var flere samtaler mellom advokatene til den saksøkte fotballklubben og advokatene til de tidligere trenerne tirsdag ettermiddag og kveld.

På spørsmål om det betyr at det går mot forlik svarer han:

– Det vet jeg ikke. Det er mye mannlig fordummende testestoron her, sa Koteng til NRK.

Nils Arne Eggen var en av dem som i utgangspunktet skulle vitne i dag. Han er glad for å slippe, forteller han til Adresseavisen.

- Jeg er kjempeglad for at det ender slik. At denne saken er over i retten, sier Eggen til Adresseavisen.

Eggen forteller at han alltid har hatt et godt forhold, men legger til at han var uenig i måten de trente laget på i tiden før de to ble avskjediget. Eggen skulle vitne for Rosenborg.

- Jeg er personlig veldig glad i både Kåre og Erik, men var den siste tiden uenig i måten de har trent fotball-laget på, sier han.

Flere detaljer om hvordan klubben driver og opeerer har kommet ut i løpet av de to første dagene. Blant annet har Ingebrigtsen sagt at styret ikke bryr seg særlig om det som skjer i klubben.

STYREMØTET: Ingebrigtsen forteller at det er status å sitte i RBK-styret, men han opplever at det ikke er mange som stiller spørsmål rundt det sportslige. Vis mer

Ba partene diskutere

Det var på slutten av rettsdagen i går at dommer Anne Marie Selvaag tok anbefalte de to partene å forsøke å finne en minnelig løsning.

Partenes advokater lovet å ta kontakt med hverandre etter rettsdagen var over for å se om det var mulig å komme til et forlik begge parter var fornøyde med.

Ingebrigtsen og Hoftuns advokater, Stein Kimsås-Otterbech og Andreas Ekker, var i går tydelig på at det var Rosenborg som måtte komme til dem med et tilbud.

Ingebrigtsen fikk sparken torsdag 19. juli i fjor. Det samme gjorde assistent Erik Hoftun (49), som også var en del av søksmålet. Begrunnelsen til styreleder Ivar Koteng var følgende:

- Vi er ute etter hva som kan gjøres bedre, og tror vi har tatt ut potensialet til Kåre.

Ingebrigtsen mente avskjeden var urettmessig. I sivilrettssaken framsatte han et krav på ti millioner kroner, idet han anså for tapt grunnlønn og bonus fram til 31. desember 2020. Det var da kontrakten gikk ut.

Stridens kjerne var tolkningen av begrepet «virksomhetens øverste leder». Rosenborg mente Ingebrigtsen var det, og at han dermed hadde fraskrevet seg stillingsvernet etter arbeidsmiljøloven. Klubben mente derfor den var i sin fulle rett til å be ham gå på dagen.

Ingebrigtsen og hans advokat – Stein Kimsås-Otterbech – mente derimot at han ikke var «virksomhetens øverste leder», og at klausulen ikke gjaldt.

I begrunnelsen het det blant annet:

- Ingebrigtsens ansvar var begrenset til å trene og være sportslig ansvarlig for A-laget. Beslutninger om kjøp og salg av spillere måtte tas sammen med sportslig leder og styret. Daglig leder eller styret skulle alltid godkjenne økonomiske disposisjoner. Det er på denne bakgrunn åpenbart at Ingebrigtsen ikke var den «øverste leder» for RBK.

Dette har vært et av de viktigste punktene som har kommet opp gjennom de to første rettsdagene hvor Ingebrigtsens advokat har spurt om daglig leder og sportslig leders rolle, satt opp mot hovedtreneren.