Holmenkollbakken får en lillebror

En ny Holmenkollbakke planlegges på Gratishaugen til VM i 2011. De to bakkene, plassert mot hverandre, vil da bli de eneste i sitt slag i verden.

Ideen ble unnfanget av ØKAW Arkitekter i 1997, etter at kontoret hadde vunnet arkitektkonkurransen om ny Midtstubakke.

Da planene om en ny normalbakke i nasjonalanlegget ble utsatt, ble ideen lagt på is. Nå har den kommet opp igjen, som ett av flere spennende innspill for å bevare Kollen som «Hoppsportens Mekka».

-  Ingen hoppbakker i verden er bygd mot hverandre. Ideen er både framtidsrettet og spennende.

Nå gjelder det å snu alle steiner og gjøre det optimale, sier Kollen-general Rolf Nyhus til Dagbladet.

400 millioner

Prosessen videre er at staten og Oslo kommune må bli enige. Deretter går saken til Byrådet og Bystyret, før kommunen eventuelt framskaffer prosjektering.

-  Foreløpig har det vært 18 Kollen-utbygginger, den siste i år 2 000. Anlegget er verdens mest kompakte skiarena, med stor nærhet mellom hopp, langrenn og skiskyting. Prislappen for den nittende utbyggingen er anslått til 400 millioner kroner. Det er investeringer til inntekts ervervelse for hele landet, sier Rolf Nyhus.

Attraksjon

TO HOPP: Slik ser arkitektene for seg nye Holmenkollen: Prosjekt: ØKAW Arkitekter. Perspektiv: Ole Andreas Krogness. Tegning: ØKAW Arkitekter
TO HOPP: Slik ser arkitektene for seg nye Holmenkollen: Prosjekt: ØKAW Arkitekter. Perspektiv: Ole Andreas Krogness. Tegning: ØKAW Arkitekter Vis mer

Prosjektet med en ny bakke på Gratishaugen har han stor sans for.

-  Det vil gi en spennende dialog mellom de to bakkene, og være den største Kollen-attraksjonen siden Oddvar Brå brakk staven i 1982. Holmenkollen er den eneste arenaen i verden som har arrangert hopp, langrenn og kombinert hvert år siden verdenscupen ble innført. Nå må alle gode krefter forenes slik at norsk idretts fremste merkevare vil fortsette å utvikle seg i åra framover, sier Rolf Nyhus.

-  Mindre miljøbelastninger

Arkitekt Atle Røvig fra ØKAW Arkitekter mener det først og fremst er viktig å etterprøve om konseptet lar seg realisere når bakkestørrelsene øker til for eksempel K140 og K110 meter.

-  Lar det seg gjøre å plassere de to hoppbakkene mot hverandre, kan omfanget av utgraving og transport av gravemasser reduseres. Dette gir ikke bare økonomiske fordeler, men også mindre miljøbelastninger. Sportslig sett er det vesentlig å bevare skogholtene på hver side av dagens bakke. Grantrærne bidrar til å dempe vind i nedre del av bakken. Skal det bygges to bakker ved siden av hverandre, må mye vegetasjon fjernes, sier Atle Røvig.

-  Mange fordeler

Ved å legge den nye normalbakken på Gratishaugen, får man også et mer kompakt anlegg. Tribunene kan brukes felles for de to bakkene, det blir samme slette og prepareringsutstyr, felles TV-fasiliteter og administrasjonsbygg.

-  Også for tilskuerne gir denne løsningen klare fordeler. Alle som har sett normalbakkerenn i Lysgårdsbakken fra tribunene på storbakkesida, vet hvor mye opplevelseskvalitet som forsvinner med økt avstand til utøverne. Kollen vil bli en intim arena, med kort avstand mellom tribuner og hoppere. Dessuten vil det bli flottere arkitektonisk enn om tårnene ligger ved siden av hverandre, sier Atle Røvig.

Bytte bakke?

Fleksibiliteten vil også bli bedre med to bakker mot hverandre.

-  Nansen-vinden fra nordvest gir ofte vanskelige forhold i Holmenkollen. Hvis bakvinden ødelegger i storbakken, vil det være mulig å bytte arena og hoppe i normalbakken i stedet. Da vil løperne få oppdrift, mens publikum slipper å flytte på seg, sier Atle Røvig.

Begge anleggene, både store- og lillebror, vil ha samme bakkeakse. Unnarennet i den nye normalbakken vil gå i brukonstruksjon over Holmenkollveien. Hoppet blir liggende på høyde med Gratishaugen. Inne i tilløpskonstruksjonen er det plassert både skråheis og løpertrapp.

Bevare vegetasjon

-  Beliggenheten for storbakken vil bygge på meteorologiske analyser. Uansett riving eller ikke, gjelder det å bevare mest mulig av vegetasjonen. Kollen-stillaset kan skyves bakover, det er også mulig å dreie det litt. I fjernvirkning vil det oppstå et interessant samspill mellom de to tilløpskonstruksjonene. Selv på lang avstand vil rommet mellom de to bakkene tegne seg i åssiden over Oslo, sier arkitekt Atle Røvig.

FØRSTE I VERDEN: Holmenkollen kan bli det første hoppanlegget i verden med to bakker bygd mot hverandre. - En framtidsrettet og spennende idé, sier Kollen-general Rolf Nyhus (til venstre). I forgrunnen arkitekt Atle Røvig.